Maak kennis met onze Capabele CFO’s

Alle partners van CFO Capabel hebben jarenlange ervaring op directieniveau op het gebied van strategie, financieel management en bedrijfsvoering. Ze helpen u door te coachen op leiderschap en management, veranderingen te initiëren en realiseren, en mensen te inspireren en mee te krijgen in de gewenste richting.

Waarmee kan de parttime CFO u helpen?

 

Klanten waarderen ons met een 8,6!

CFO Capabel staat voor hoogwaardige kwaliteit. Dat is ook de reden dat alle opdrachten door een andere persoon dan de uitvoerende partner wordt geëvalueerd in een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever.  Zowel tussentijds als aan het einde van een opdracht. Deze evaluatie vindt plaats aan de hand van onze kernwaarden: Ondernemend, Praktisch, Gedreven, Resultaatgericht.  Ook beoordeelt de opdrachtgever de uitvoerende partner op een schaal van 1 tot 10. Tot nu toe levert dat een prachtige klantwaardering op: 8.6! En…. een hoge klantwaardering gaat samen met goede resultaten:

 • Een ingenieursbureau hebben we na 5 verliesgevende jaren binnen 6 maanden winstgevend gemaakt!
 • Bij een IT-dienstverlener hebben we binnen 8 maanden het rendement verhoogd van 2% naar 8%!

Wilt u de desbetreffende opdrachtgevers eens spreken? Neem contact met ons op, dan regelen we dat voor u!

Capabele CFO's

Richard Bot

Partner
 • Branches: MKB-bedrijven en publieke sector, waaronder gemeenten, woningcorporaties, onderwijs, zorg en welzijn
 • Ervaring met: herstructurering, turn-around, bijzonder beheer, juridische procedures, afstemming interne en externe audit, subsidietrajecten, planning- en controlcyclus, vastgoed, samenwerkingsverbanden en fusies
 • Motto: “Organisaties in het MKB en de (semi) publieke sector met een veranderopgave of crisis-situatie meer bedrijfsmatig leren besturen en werken, daar mag je mij voor bellen.”
Meer informatie

Rebecca Hendriksen

Partner

Branches: Zorg, Onderwijs, Woningcorporaties, MKB (bouw, productie, handel, zakelijke dienstverlening)
Ervaring met:
Aansturen en professionaliseren van bedrijfsvoering (Financiën, Control/Audit, ICT, Huisvesting, HR, Verkoop), strategieontwikkeling en executie, verbeteren van executiekracht, herstructureringen, verbeter- en verandertrajecten, zelforganiserende teams, risicomanagement en financiering/bekostigingsvraagstukken.
Motto: Hoe kan het wel? Er zijn meer wegen naar Rome bij het oplossen van problemen, realiseren van ambities en laten excelleren van medewerkers.

Meer informatie

Arjan Toor

Partner

Branches: Handel, groothandel & webshop, zakelijke dienstverlening, productie, media
Ervaring met: Sterke groei, M&A en integratie, financiering, winstverbetering, private equity, ondernemerschap, herstructurering, professionalisering, internationaal
Motto: Stilstand is achteruitgang, een goede onderneming is continu bezig met ontwikkeling en groei. Maar er moet ook gekozen worden en tegelijk een plan B zijn.

Meer informatie

Christ van Giersbergen

Partner

Branches: Zakelijke dienstverlening, Telecom, e-business, ICT, automotive, handel,
recruitment
Ervaring met: Professionalising Finance team, opstellen financiële modellen,
business planning, MIS, kpi’s en dashboarding, opstellen jaarrekeningen en
voorbereiden/begeleiden accountantscontrole, strategische heroriëntatie en strategie
implementatie, verkoopklaar maken, financiële herstructurering, turnarounds,
integratie van buy & build, scale-ups, familiebedrijven, stakeholder management.
Motto: “Data als basis voor beslissingen, samenwerken als basis voor executie.”

Meer informatie

Victor Verstappen

Partner
 • Branches: Project gebaseerde organisaties, zakelijke dienstverlening, retail, ICT, bouw- en installatiebranche, familiebedrijven.
 • Ervaring met: Koop/verkoop (van strategiebepaling tot en met integratiefase), verkoopklaar maken, professionaliseren finance functie, strategische heroriëntatie en strategie implementatie, managementinformatiesystemen, kpi’s en dashboarding, business modelling, scale-ups, financiering, downsizing, financiële herstructurering, turnarounds, stakeholder management, familiebedrijven
 • Motto: “In elk traject ga ik altijd vol voor het grotere belang, voor het belang van de organisatie; ook als er een status quo of heilig huisje ter discussie gesteld moet worden.”
Meer informatie

Paul Roos

Partner
 • Branches: Energie, Industrie, Bouw, IT, Food, FMCG, handel, 
 • Ervaring met: Strategiebepaling en -uitvoering, scale-ups, inrichten en naar volwassenheid brengen van (financieel) management, projectbeheersing, joint-ventures en samenwerkingsverbanden, risk &compliance. 
 • Motto: “Samen aan een stabiele basis bouwen o.b.v. een klinkende strategie. U ontzorgen voor maximale focus op waar het om draait: kunnen ondernemen met richting en inzicht. Daarmee een gezonde groei en duurzaam rendement borgen.” 
Meer informatie

Jan-Evert Post

Partner
 • Branches: logistiek, vastgoed, maakindustrie, not-for-profit, familiebedrijven, financiële en zakelijke dienstverlening en stichtingen.
 • Ervaring met: strategische positionering, veranderingsproces, optimalisatie huisvestingsbeheer, overnametrajecten inclusief integratie, financieringsopgaven en private equity
 • Motto: “Zachte en harde waarden zijn beide nodig: aandacht voor de menselijke maat en duurzaamheidsgerichtheid naast operationele en financiële KPI’s.”
Meer informatie

Frans van Lint

Partner
 • Branches: healthcare, groothandel, medische professionals, vastgoed, scale-ups ICT / telecom
 • Ervaring met: professionaliseren finance functie, inzicht in kosten en opbrengsten, productiviteitsverbetering, scale-ups, business planning, managementinformatiesystemen, procesverbetering (o.a. ICT), verkoopgereed maken
 • Motto: “Een succesvol team bouwen met goede en open communicatie, waardering en oprechte aandacht.”
Meer informatie

Geert Rutgers

Partner
 • Branches: chemie, handel, bouw, productie, familiebedrijven
 • Ervaring met: verbetertrajecten financieel en logistiek, productieprocessen, HR, overnames, juridische en fiscale vraagstukken en ICT
 • Motto: “Organisaties beter laten functioneren, mensen weer plezier geven in hun werk en het rendement verbeteren; dat is mijn passie.”
Meer informatie

John-Harold Every

Partner
 • Branches: handel, productie, haven en logistiek, dienstverlening, onroerend goed, pensioen
 • Ervaring met: nationaal en internationaal ondernemen, herstructurering, overname, herpositionering, integratie, rendementsverbetering en professionalisering
 • Motto: Mijn hart gaat sneller kloppen van bedrijven in beweging die geconfronteerd worden met uitdagingen op weg naar hun next step.”
Meer informatie

Erik Laarhoven

Partner
 • Branche: zorg
 • Ervaring met: verbeteren financieel rendement, financiering, bekostiging, vastgoed, ICT en herstructurering
 • Motto: Strategisch inzicht én werkende oplossingen bieden met de focus op duurzaamheid in de zorg.”
Meer informatie

Peter Waterman

Partner
 • Branche: zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, maakindustrie, vastgoed, zorg, woningcorporatie, maatschappelijke organisaties
 • Ervaring met: strategie bepalen, keuzes maken en operationaliseren. Organisaties veranderen naar continu lerende organisaties. Inrichten financieel management. Integratie na fusie of overname. Groeisprints richting rendement of ieder ander gewenst resultaat, Werving & Selectie en oprichten Raad van Advies.
 • Motto: “Richting geven, ruimte bieden in de uitvoering en resultaat vragen; zo help ik organisaties zichzelf en hun resultaten verbeteren.”
Meer informatie

Klaar Snieders

Partner
 • Branches: zakelijke dienstverlening, vastgoed, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties
 • Ervaring met: statutair besturen van organisaties, realiseren van proces- en rendementsverbeteringen, fusie- en overnametrajecten, relatiemanagement, stakeholdermanagement, shared services en herstructurering
 • Motto: “Overzicht creëren, prioriteren en daarna samen met uw mensen aan de slag om uw organisatiedoelen te realiseren.”
Meer informatie

Robert van de Graaf

Partner
 • Branches: industrie, handel, zakelijke en financiële dienstverlening, startups, stichtingen en familiebedrijven
 • Ervaring met: strategie-executie, financiële processen optimaliseren, nieuwe verdienmodellen, verbeter – en verandertrajecten, fusies & overnames, reorganisaties, outsourcing en risicomanagement & compliance, werving & selectie, herstructurering en private equity
 • Motto: “Samen complexe uitdagingen oppakken en crisissituaties tot een goed einde brengen; daar help ik u graag mee.”
Meer informatie

Marjanne Messie

Partner
 • Branches: productie, bouw, food, zakelijke dienstverlening, bank en verzekering, energie (corporates en MKB als ook onder Private Equity)
 • Ervaring met: verandermanagement, optimaliseren financiële processen, strategisch plannen, M&A, financial control, coachen en private equity
 • Motto: “Samen met de mensen om mij heen zorgen voor praktische en werkbare oplossingen in een prettige werkomgeving waarin iedereen zijn kwaliteiten optimaal kan benutten en processen optimaal lopen.”
Meer informatie

Pim de Vries

Partner
 • Branches: productie, bouw, handel, zakelijke dienstverlening, semipublieke sector (zorg, woningcorporaties en waterleidingbedrijven)
 • Ervaring met: verandermanagement, optimalisatie van financiële processen (ERP), financial control, business control, overnames (en integratie), risicomanagement, rendementsoptimalisatie en financiële strategie
 • Motto: “Met respect voor medewerkers en relaties gericht werken aan een bestendig resultaat voor de lange termijn: duidelijk, transparant en doelmatig.”
Meer informatie

John van Haaren

Partner
 • Branches: vastgoed, zakelijke dienstverlening, handel, logistiek, productie
 • Ervaring met: herstructurering, integratie en fusie, overnames, nationaal en internationaal ondernemen, rendementsverbetering, fiscaal structureren, business control, cultuurverandering
 • Motto: “Ieder probleem is alleen maar een vraag naar een oplossing.”

 

Meer informatie

Aad Verveld

Partner
 • Branches: e-commerce, ICT, software-as-a-service (SAAS), logistiek, industrie (automotive en packaging) en maatschappelijke organisaties (sport)
 • Ervaring met: investerings- en financieringsrondes, M&A, startups en scale-ups, large corporates, professionalisering van teams, processen en systemen, herstructurering, compliance (ISO en SOC) en private equity
 • Motto: “Met uw team draag ik graag bij aan het realiseren van mooie ambities.”
Meer informatie

Capabele Ambassadeurs

Een aantal oud- partners van CFO Capabel hebben een volgende stap gemaakt in hun carrière.  Ze hebben de professionaliteit en het teamwork binnen CFO Capabel ervaren en fungeren daarom nog graag als ‘ambassadeur’.

We stellen ze hierbij even aan u voor:

Roland Toppen

Ambassadeur

Huidige positie: CFO MV Credit (part of Natixis) 

”CFO Capabel biedt haar klanten een heldere analyse van de financiële situatie en processen, adviezen om verbeteringen door te voeren en biedt de helpende hand om deze verbeteringen te realiseren.”

Bekijk LinkedIn

John van de Pol, partner CFO Capabel

John van de Pol

Ambassadeur

Huidige positie: Managing Partner van Pol Group Investments International BV gevestigd in Curacao, een investeringsgroep in de Cariben, met name van de ABC eilanden. Tevens parttime CFO bij een groothandel op Curaçao. 

‘CFO Capabel zie ik als een zeer professioneel bureau van interim managers met no-nonsense professionals die uitstekend zijn geëquipeerd om de uitdagingen in de diverse fasen van de lifecycles van een onderneming naar een hoger (winstgevender, beter georganiseerd) plan te brengen en te houden, gebaseerd op de visies van de ondernemer/aandeelhouders. “Change and Adaptation is Constant”.

Bekijk LinkedIn

Netterden Zand en Grind
Meander - Prokino
Hallmark
Findex
Check Points
Cardea Jeugdzorg
BouWatch
Van Roosendaal Technisch Uitzendbureau
Stichting Buitenfonds
Result Laboratorium

Weten wat een Capabele CFO voor uw onderneming kan betekenen?

Neem contact op met Dick Tool op 085-105 11 95 voor een vrijblijvende kennismaking met onze diensten. Of vul ons contactformulier in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.