Perfecte combi tussen Interim en werving & selectie

Nebig uit het Noordhollandse Opmeer is producent van hoogwaardige industriële verpakkingen voor de levensmiddelen industrie, de chemische- en agrarische industrie. Met 55 medewerkers en verkoopkantoren in Duitsland, Frankrijk, Polen en Denemarken leveren ze over de hele wereld de “best total solution” voor industriële verpakkingsvraagstukken.
Eind 2021 zijn we in gesprek geraakt met de DGA, Lucien Scheers. Hij had een vacature uit staan voor een financieel manager/directeur maar kon de vacature maar niet invullen met de juiste kandidaat. Dat kwam ook omdat het in opgestelde profiel zowel sprake was van strategische, tactische als operationele werkzaamheden. En dat is nu eenmaal moeilijk te verenigen in 1 persoon. Een veel voorkomend issue bij MKB-bedrijven: ‘het tussen het tafellaken en servet-dilemma’.

 

Finance binnen een jaar op hoger niveau én werving van een financieel directeur.

Samen met onze partner Frans van Lint hebben we toen eerst een inventarisatie uitgevoerd, om vast te stellen hoe de finance-functie op dat moment functioneerde, welke verbeteringen noodzakelijk waren en wat dat zou betekenen voor de rol van de aankomende financieel directeur. Uit de inventarisatie bleek al snel, dat door de snelle groei die Nebig de laatste jaren had doorgemaakt, de afdeling finance onvoldoende was mee ontwikkeld en er ook sprake was van ‘achterstallig onderhoud’. De kwaliteit van de rapportage en de planning & controlcyclus was niet passend bij de omvang en de groei van de organisatie.

Op basis daarvan is toen besloten om Frans van Lint in te zetten als interim CFO voor 2 dagen per week met als opdracht om de afdeling ‘klaar te maken’, zodat de later te werven financieel manager/directeur ‘in een gespreid bedje’ zou komen. De efficiënte en effectiviteit van de finance-functie moest verbeterd worden. Op basis van interviews met alle betrokkenen heeft Frans een gedetailleerd Plan van Aanpak opgezet, met concrete doelstellingen. Dan kan je denken aan het verbeteren van de financiële rapportages, de kwaliteit van de cijfers, processen tussen afdelingen , efficiënter inrichten van het factureringsproces zodat er minder correcties nodig waren enz.

Los van de optimalisaties die zijn doorgevoerd, is het vooral van belang dat de managementrapportage sterk is verbeterd, waardoor finance meer gezag en gewicht heeft gekregen bij de besluitvorming binnen de onderneming. De sturing (en dus de grip op de business) is daarmee sterk verbeterd! Door het verbeterde inzicht heeft Nebig zich o.a. meer kunnen focussen op klanten met een hoge marge en is de aandacht van verkoop meer gericht op de voorraden die al langer in het magazijn lagen. Ook is verkoop meer verantwoordelijk gemaakt voor debiteurenbeheer.

Ook internationaal bleek er sprake van ‘achterstallig onderhoud’, zowel ten aanzien van de fiscus als de relatie met de boekhoudkantoren die voor de administratie van de deelnemingen in de diverse landen zorgen. De relaties zijn hersteld en het kennisniveau op de financiële administratie in Opmeer is verhoogd, waardoor de informatie-uitwisseling is verbeterd en daardoor de risico’s zijn afgenomen. Tot slot zijn er ook nog aantal maatregelen genomen om het dollar-risico beter af te dekken.

Het resultaat? Financieel weer in top vorm.

Na ruim een jaar hebben we voor Nebig mooie resultaten afgeleverd: de maandcijfers liggen na maandeinde snel op de directietafel, 3x per jaar wordt er een prognose gemaakt (met bijstelling budget) en voor jaareinde ligt er een begroting. Er is een nieuwe, voordeligere financiering geïmplementeerd, het aantal uitstaande debiteuren is gereduceerd en de kwaliteit van de cijfers is aanmerkelijk verbeterd.

Ondertussen heeft CFO Capabel voor Nebig ook een Werving & Selectie-traject uitgevoerd naar een nieuwe financieel manager, die binnen een jaar kan doorstromen naar de rol van financieel directeur. Ook dit traject is naar volle tevredenheid afgerond met de benoeming van de heer Rody Schenk als financieel manager per 1 januari 2022.
Lucien Scheers is een zeer tevreden klant: ‘Met zijn vakkennis en gedrevenheid heeft Frans binnen een jaar de finance-functie op een veel hoger niveau gebracht. Ook zijn we heel blij met het professionele W&S-traject van CFO Capabel, dat ons een heel geschikte kandidaat heeft opgeleverd, die uitstekend functioneert als financieel manager en zeker gaat doorgroeien naar financieel directeur.

Terug naar alle cases