Financieel management voor decentrale overheid

Gemeenten staan voor financiële uitdagingen om ook in meerjarenperspectief financieel gezond te blijven. Hoe beheerst u de groeiende zorgkosten? Gaat het wel goed met de beheersplannen? En hoe krijgt u grip op de uitputting van de kapitaallasten?

Decentrale overheden staan voor de uitdaging om vanaf 2021 zelf een oordeel te vellen over de rechtmatigheid. Is uw VIC (verbijzonderde interne controle) hier klaar voor? Welk ambitieniveau heeft u ten aanzien van de “3-lines-of-defence”? Hoe is uw inkoopfunctie organisatorisch ingebed zodat de EU aanbestedingsregels op een juiste manier worden beheerst? Hoe verloopt de accountantscontrole? Zijn de verwachtingen over en weer goed op elkaar afgestemd of zijn er steeds verrassingen?

De CFO’s van CFO Capabel zijn bekend met deze materie. Een stevige CFO brengt op deze gebieden verdieping, verbreding en versnelling aan waardoor u beter in-control komt en sneller kan inspelen op trends, kansen en risico’s.

Heeft u vragen?

Laat uw gegevens achter zodat wij contact met u kunnen opnemen.