• Branches: Zorg en MKB (niche-productie bedrijven, zakelijke dienstverlening)
 • Ervaring met: Transformeren van bedrijfsvoering, crisismanagement, strategische executie, zelforganiserende teams, kansenmanagement en zorgverkoop.
 • Motto: “Hoe dan wel?”

Wat je geeft krijg je terug

Gepassioneerde ondernemers, bestuurders en toezichthouders helpen met het op een hoger plan brengen van hun organisaties in complexe veranderende situaties.  Geen eenvoudige kwestie maar met de overtuiging dat – wat je geeft ook weer terugkrijgt – is veel mogelijk. 

Menig ondernemer, bestuurder en toezichthouder heb ik in mijn loopbaan zien kampen met lastige dilemma’s in veranderende omstandigheden. Zoektochten naar toekomstbestendigheid stranden in tijdelijk werkbare oplossingen. 

U bijstaan met het motto “Hoe dan wel?” in roerige tijden. Het samen met u en uw medewerkers analyseren, ontwikkelen en bouwen aan een sterkere basis voor de toekomst. Daar gaat het mij om! 

Opdat na een zekere periode “Hoe dan wel?” is ingebed in uw organisatie. 

Inbreng van executiekracht

Kenmerkend voor mijn loopbaan is het actief zijn in situaties die sterk aan verandering onderhevig waren, zowel in publiek als privaat domein. Van crisismanagement tot aan bouwen aan toekomstbestendigheid, vele vraagstukken in verschillende organisaties heb ik mogen bijstaan en begeleiden. In functies als bestuurder, directeur, toezichthouder, adviseur, coach of accountant. 

Het maakt dat ik een brede gereedschapskist aan ervaring en deskundigheid heb kunnen opbouwen die ik graag deel met anderen. Met (1) die brede gereedschapskist, (2) een sterke vermogen tot verbinding, adaptie en analyse, (3) het vermogen tot improvisatie, creativiteit en organisatie en (4) een mensgerichte no-nonsense hands-on mentaliteit kan ik in korte tijd met u en uw medewerkers concrete resultaten realiseren. 

Samen brengen we hiermee ook denkpatronen in uw organisatie die helpen de executiekracht te verhogen. We staan stil bij belemmerende overtuigingen en zetten deze om in “Hoe dan wel”. We werken aan toekomstbestendige oplossingen voor inhoudelijke dilemma’s.

Concrete thema’s?

Er zijn vele vraagstukken waar ik me in mijn loopbaan heb mee mogen bezighouden. Het betreft onder meer: 

 • Strategische oriëntatie en executie 
 • Financiële en bedrijfsmatige besturing, ‘future’ proof.
 • Verandermanagement 
 • Crisismanagement 
 • Transformatie van bedrijfsvoering, met specialisatie in financiën, control, huisvesting, ICT, HR en zorgverkoop.  Vakmatige professionalisering.
 • Implementatie van ERP systemen
 • Zelforganiserende teams, versterken eigen regie van de professional
 • Kansen/risico management
 • Financiering/bekostigingsvraagstukken met specialisatie in het neerzetten van de keten van verbinding tussen zorginhoud en zorgverkoop.

Referenties

“Rebecca heeft mij geholpen bij het bieden van een ander perspectief in verschillende situaties maar ook praktische tips welke ik direct kon toepassen in mijn functie. Het was voor mij zeer waardevol om een coach te hebben waar ik ook vakinhoudelijk mee kon sparren. Rebecca weet een situatie goed te doorgronden en heeft wel een nuchtere kijk op zaken en kan pragmatisch zijn als dat moet”.

Vincent Vonk – Financieel directeur P-services

Contact

Nieuwsgierig en behoefte aan een vrijblijvende kennismaking?
Laat het me weten op:

Rebecca Hendriksen
E: rebecca.hendriksen@cfocapabel.nl
M: 06-30097892
L: LinkedIn

Contact