• Branches: Zorg, Onderwijs, Woningcorporaties, MKB (bouw, productie, handel, zakelijke dienstverlening)
 • Ervaring met: Aansturen en professionaliseren van bedrijfsvoering (Financiën, Control/Audit, ICT, Huisvesting, HR, Verkoop), strategieontwikkeling en executie, verbeteren van executiekracht, herstructureringen, verbeter- en verandertrajecten, zelforganiserende teams, risicomanagement en financiering/bekostigingsvraagstukken.
 • Motto:Hoe kan het wel? Er zijn meer wegen naar Rome bij het oplossen van problemen, realiseren van ambities en laten excelleren van medewerkers.

Gepassioneerde en bevlogen professionals, bestuurders en ondernemers met ambities en doelen… voor mij de bezieling waar veel organisaties in de kern om draaien. Deze bezieling kunnen neerzetten, jarenlang kunnen behouden en blijven ontwikkelen in de huidige veranderende context vraagt echter zakelijke bedrijfsvoering.

Hoe zorgt u er namelijk voor dat de zakelijkheid niet overheersend wordt en dat uw ambities en doelen worden behaald? Hoe gaat u om met dilemma’s en spanningen die de zakelijkheid met zich meebrengt? Menig organisatie, professional, ondernemer, bestuurder in mijn loopbaan heb ik ermee zien kampen en (tijdelijke) oplossingen zien neerzetten. Zeker in branches met een regelmatig sterk veranderende context.

U bijstaan en ontzorgen in de aansturing van de bedrijfsvoering, zodat de bezieling duurzaam voorop kan blijven staan. Dat is mijn passie, die ik als professional al voor veel organisaties heb mogen inzetten. Geen tijdelijke oplossingen die voor het moment ‘genezen’, maar concrete duurzame resultaten die situaties voorkomen en de organisatie ‘in control’ brengen in het realiseren van ambities.

Zodat “Hoe kan het wel?” niet langer een vraag is maar een concreet duurzaam antwoord heeft waar stapsgewijs aan kan worden gewerkt./span>

Mijn kwaliteit: Helder en overzichtelijk samenwerken aan concrete duurzame resultaten met focus op denkpatronen en kwaliteit

In mijn loopbaan ben ik actief geweest bij diverse publieke en private organisaties, veelal in situaties van sterke verandering dan wel crisis en in functies als bestuurder, directeur, commissaris of accountant. Hierdoor heb ik een brede gereedschapskist aan ervaring en deskundigheid kunnen opbouwen die ik graag deel met anderen./span>

Met die brede gereedschapskist, een sterke vermogen tot aanpassing en analyse, vermogen tot improvisatie en organisatie en een mensgerichte no-nonsense hands-on mentaliteit kan ik samen met betrokkenen in korte tijd op overzichtelijke en heldere wijze de eerste concrete duurzame resultaten behalen./span>

Mij kenmerkt hierbij allereerst het samen werken aan de denkpatronen in de cultuur van een organisatie en het gedrag van medewerkers. Wat stimuleert en wat belemmert het bereiken van de ambities? Daarnaast ga ik voor het neerzetten van een kwaliteit van bedrijfsvoering waarbij er meer ruimte ontstaat voor professionals om te excelleren./span>

Waar kan ik u concreet mee helpen?

Gezamenlijk analyseren van de situatie, keuzen maken, strategie/richting uitzetten, aan het werk gaan, resultaat behalen en vieren van successen. Op onderwerpen als:

 • Aansturen en professionaliseren van bedrijfsvoering onderdelen
 • Financiële besturing en professionalisering
 • Verbeteren van executiekracht
 • Herstructureringen
 • Verbeter- en verandertrajecten op bedrijfsvoering, met specialisatie in financiën, control, huisvesting, ICT, zorgverkoop.  Proces en verandermanagement.
 • Strategieontwikkeling en executie
 • De beweging van ‘past’ control naar ‘future’ control
 • Zelforganiserende teams
 • Risicomanagement
 • Financiering/bekostigingsvraagstukken met specialisatie in het neerzetten van de keten van verbinding tussen zorginhoud en zorgverkoop.

Nieuwsgierig of ik voor u iets kan betekenen ? Bericht me gerust voor een vrijblijvende kennismaking en eerste klankbord voor uw dilemma.

Contact

Rebecca Hendriksen
E: [email protected]
M: 06-30097892
L: LinkedIn

Contact

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan