Snel inzicht in uw financiële ruimte om te groeien

Is uw liquiditeitspositie optimaal? Of anders gezegd: heeft u voldoende speelruimte om te groeien? Goed cashmanagement, dat wil zeggen actief sturen op uw cashpositie, is meer dan voldoen aan uw verplichtingen en inzicht hebben in uw liquiditeit. Het is van groot belang om toekomst- én crisisbestendig te blijven. Dit levert u financieel voordeel op.

Om u te helpen uw financiële ruimte te vergroten heeft CFO Capabel een financiële bedrijfsscan ontwikkeld specifiek toegespitst op het werkkapitaal van ondernemers: de Capabel Cash Scan. Deze scan geeft u snel en concreet inzicht in uw financiële verbeterpotentieel. En met welke maatregelen u op de korte en langere termijn uw liquiditeit kunt verbeteren.

Uw cashpositie verbeteren begint met inzicht in uw cash flow

Met de Capabel Cash Scan krijgt u concreet inzicht in uw cash flow. Hoe lopen uw financiële processen en kasstromen? Welke werkwijzen hanteert u? Hoeveel liquide middelen kunt u op de korte en langere termijn vrijmaken of besparen? Op welke manier? Door antwoord te geven op deze en andere vragen levert de bedrijfsscan u praktische handvatten op om uw cashpositie te verbeteren en uw cashmanagement verder te structureren.

De Capabel Cash Scan bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 1. Analyse

  Als eerste brengen wij uw werkwijzen, processen en kasstromen in kaart. Daartoe houdt een partner van CFO Capabel een gestructureerd interview met meerdere personen binnen uw organisatie die betrokken zijn bij uw cashmanagementproces. Daarnaast voeren wij een uitgebreid documentenonderzoek uit. Op basis hiervan formuleren wij een zogenaamde ‘oorzaakanalyse’.

 • Stap 2. Rapportage inclusief bespreking

  Naar aanleiding van de analyse ontvangt u een heldere rapportage waarin wij concreet aangeven wat het verbeterpotentieel van uw werkkapitaal is in Euro’s op de korte en de langere termijn. Welke maatregelen u kunt nemen om dit te realiseren. En hoe u de liquiditeitspositie én de toekomstbestendigheid van uw bedrijf kunt verbeteren.

 • Stap 3. Plan van aanpak

  De geadviseerde maatregelen worden op een overzichtelijke manier uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Hierin verdelen we samen met u de diverse werkzaamheden: welke activiteiten pakt u zelf op en waarbij wenst u onze expertise? Ook bepalen we de planning en doorlooptijd van alle onderdelen.

 • Stap 4. Uitvoering

  Het Plan van Aanpak wordt uitgevoerd. De parttime CFO  die het onderzoek heeft gedaan kan u al vanaf één dag per week bijstaan in het implementeren van de actiepunten die uit de Capabel Cash Scan naar voren komen. Zo weet u zeker dat uw doelstellingen worden gehaald.

   

Vraag Capabel Cash Scan aan

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen bij uw strategische en financiële planning? Laat uw gegevens achter zodat we contact met u kunnen opnemen.