Financieel management voor maatschappelijke organisaties

Heldere keuzes in missie, visie, strategie en kernwaarden horen bij professionele standaards. Maar een strakke vertaling in businessplannen met deugdelijke PDCA-cyclus is er nog niet altijd. En hoe meet je de prestaties eigenlijk, ook als ze niet altijd volledig in financiële resultaten te duiden zijn? En is de governance van de organisatie nog wel passend of dient die aangepast te worden aan de huidige omvang en complexiteit van de organisatie?

 

Heeft u vragen?

Laat uw gegevens achter zodat we contact met u kunnen opnemen.