Managementrapportages om effectief te sturen!

Met alle hedendaagse tools en technieken is veel informatie bijna realtime en op detailniveau beschikbaar en maakt u in een handomdraai de mooiste visuals en diagrammen. Maar wat zeggen deze overzichten? Hoe bewaakt u de relevantie en juistheid van uw managementinformatie? Hoe maakt u concrete en samenhangende managementrapportages? Hoe voorkomt u dat – hoewel geautomatiseerd – tientallen rapportages toch een aanzienlijke tijdsbesteding vergen van uw financiële afdeling? Welke misverstanden leven er rondom het implementeren van een managementinformatiesysteem? Met de tips in deze whitepaper legt u een stevige basis voor managementrapportages om effectief te sturen.

Download whitepaper

Cashmanagement in tijden van crisis en daarna

Een crisis is voor veel ondernemers een harde wake-up call: in een paar maanden tijd een fors dalende omzet én een onzekere toekomst. En alle financiële regelingen en andere hulpmiddelen van de overheid ten spijt, de bal voor het bepalen van de impact van de een crisis op uw onderneming ligt toch echt bij u. Want weet u hoe de cashpositie van uw onderneming er nu voor staat? Welke acties nodig zijn om uw liquiditeit veilig te stellen? En hoe u voldoende cash genereert om de crisis door te komen en daarna uw bedrijf weer op te bouwen?

Deze whitepaper geeft antwoord op die vragen.

Download whitepaper

Het belang van business control in het MKB

In deze whitepaper geven we antwoord op vaak gestelde vragen rondom het belang van business control:

  • Wat is het verschil tussen financial control en business control en hoe vullen ze elkaar aan?
  • Waarom is business control onmisbaar voor iedere organisatie?
  • Hoe kan business control uw bedrijf helpen de slag te maken van denken in risico’s naar denken in kansen?
  • Is een extra persoon op business control echt nodig of zijn er ook andere manieren om business control effectief in te vullen?
  • Waarom hebben ‘hybride controllers’ het steeds moeilijker?
  • Hoe kan assessment helpen business control op constructieve wijze in te vullen?
  • Wat zijn de randvoorwaarden om business control goed tot zijn recht te laten komen?

Aan het eind van de whitepaper kunt u door middel van onze checklist zelf bepalen of uw onderneming nog meer kan halen uit business control.

Download whitepaper

De financiële gezondheid van de intramurale ouderenzorg in Nederland

De VVT-sector (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) in Nederland laat de laatste jaren in de jaarrekening een stabiele resultaatontwikkeling zien van ca +2%.

Op basis van omvangrijk jaarrekeningonderzoek zijn we echter van mening dat de gepresenteerde cijfers een onderliggend probleem camoufleren. De afgelopen jaren blijkt namelijk dat het behaalde rendement uit de zorgexploitatie (corebusiness) in toenemende mate negatief is. En dat dit verlies wordt gecompenseerd door een toenemend resultaat op kapitaallasten. De verwachting is dat komende jaren beide exploitatieonderdelen onder druk komen te staan met als gevolg dat het ‘stabiele’ rendement van 2% in de jaarrekening zal verdampen en bij de meerderheid van de zorgorganisaties zelfs tot verliezen zal leiden.

En gelet op het aanwezige verbeterpotentieel in de organisatie is dat niet nodig. Het tijdig detecteren van het verbeterpotentieel en dit potentieel ook daadwerkelijk benutten, maakt het mogelijk om te transformeren naar een duurzaam financieel gezonde organisatie.  In deze Whitepaper treft u de onderbouwing van het onderzoek aan.

Download whitepaper

Winstverbetering bij productiebedrijven: weet u als DGA waar u winst op maakt?

Uw topproducten gaan als zoete broodjes over de toonbank. Mooie producten voor een goede prijs. Dat gaat lekker! U hoort – letterlijk of figuurlijk – de kassa rinkelen. En u bent in gedachten al bezig om de winst te besteden, investeren of verdelen. Maar als de balans is opgemaakt, blijkt die winst vies tegen te vallen. Of erger nog: er verschijnen zelfs rode cijfers onder de streep. Hoe kan dat nou. Deze whitepaper geeft antwoord op deze vraag.

Download whitepaper

Vergroot uw winstgevendheid in 6 stappen

Voor vrijwel iedere onderneming is de winstgevendheid van groot belang, in de eerste plaats omdat het uitblijven van winst op termijn funest is voor de continuïteit: een bedrijf dat structureel verlies lijdt, gaat vroeg of laat over de kop. Daarnaast is winst voor veel eigenaren van ondernemingen een voorwaarde om een deel van hun vermogen ter beschikking te stellen. In deze whitepaper geven wij u praktische handvatten voor het vergroten van de winstgevendheid van uw onderneming. Dit doen we aan de hand van een stappenplan waarbij u in de volgende zes stappen de winstgevendheid kunt vergroten.

Download whitepaper

Private Equity in de zorg: een levensvatbaar plan?

Private Equity (PE) en zorg is een veelbesproken onderwerp dat de zorg in Nederland veel hoofdbrekens bezorgt. Ook in de politiek leven de nodige twijfels, want is dat nou wel een goede combinatie? Recentelijk dienden de SP en ChristenUnie nog een motie in over het stoppen van PE-investeerders binnen de huisartsenzorg. Deze motie werd aangenomen met 56% van de stemmen, en is daarmee zeer illustratief voor de verdeeldheid in Nederland over PE in de zorg.

In deze whitepaper nemen we u mee in de positieve en negatieve effecten van PE op de zorg. We gaan in op de sentimenten die leven in de politiek en de samenleving. En we zetten we de feiten en cijfers af tegen de dagelijkse praktijk. Om daarna af te sluiten met de hamvraag: in hoeverre kan PE helpen om de zorg kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen?

Download whitepaper

Gezond Groeien. Gun uw onderneming een Raad van Advies

Slechts 4% van de mkb-ondernemingen heeft een Raad van Advies (RvA). Dat blijkt uit onderzoek van Hogeschool Windesheim. Best raar eigenlijk. Want uit weer een ander onderzoek blijkt dat bedrijven met een RvA significant betere bedrijfsresultaten laten zien dan bedrijven zonder RvA. Ook voor mkb-ondernemingen is een RvA een belangrijk instrument om snellere groei te realiseren en de bedrijfsresultaten te verbeteren. Waarom zijn er dan toch zo weinig mkb-organisaties met een RvA? Onbekend maakt onbemind? Hoog tijd om de voordelen van de RvA en het belang voor uw bedrijf op een rijtje te zetten.

Download whitepaper voor CEO's

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief