De VVT-sector (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) in Nederland laat de laatste jaren in de jaarrekening een stabiele resultaatontwikkeling zien van ca +2%.

Op basis van omvangrijk jaarrekeningonderzoek zijn we echter van mening dat de gepresenteerde cijfers een onderliggend probleem camoufleren. De afgelopen jaren blijkt namelijk dat het behaalde rendement uit de zorgexploitatie (corebusiness) in toenemende mate negatief is. En dat dit verlies wordt gecompenseerd door een toenemend resultaat op kapitaallasten. De verwachting is dat komende jaren beide exploitatieonderdelen onder druk komen te staan met als gevolg dat het ‘stabiele’ rendement van 2% in de jaarrekening zal verdampen en bij de meerderheid van de zorgorganisaties zelfs tot verliezen zal leiden.

En gelet op het aanwezige verbeterpotentieel in de organisatie is dat niet nodig. Het tijdig detecteren van het verbeterpotentieel en dit potentieel ook daadwerkelijk benutten, maakt het mogelijk om te transformeren naar een duurzaam financieel gezonde organisatie.  In deze Whitepaper treft u de onderbouwing van het onderzoek aan.

Aanvragen whitepaper: De financiële gezondheid van de intramurale ouderenzorg in Nederland