Private Equity (PE) en zorg is een veelbesproken onderwerp dat de zorg in Nederland veel hoofdbrekens bezorgt. Ook in de politiek leven de nodige twijfels, want is dat nou wel een goede combinatie? Recentelijk dienden de SP en ChristenUnie nog een motie in over het stoppen van PE-investeerders binnen de huisartsenzorg. Deze motie werd aangenomen met 56% van de stemmen, en is daarmee zeer illustratief voor de verdeeldheid in Nederland over PE in de zorg.

In deze whitepaper nemen we u mee in de positieve en negatieve effecten van PE op de zorg. We gaan in op de sentimenten die leven in de politiek en de samenleving. En we zetten we de feiten en cijfers af tegen de dagelijkse praktijk. Om daarna af te sluiten met de hamvraag: in hoeverre kan PE helpen om de zorg kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen?

Aanvragen whitepaper: Private Equity in de zorg: een levensvatbaar plan?