Capabel Quick Cash Scan: binnen 48 uur inzicht in uw cashpositie!

We beleven met z’n allen de ergste crisis ooit. Veel MKB-ondernemers zien de komende maanden met angst en beven tegemoet. Want hoe houdt u uw bedrijf overeind, hoe houdt u de cashpositie onder controle en hoe koopt u tijd? Cash is immers de brandstof van uw bedrijf! Door inzicht te krijgen in hoe u er nu voorstaat, wat de te verwachten invloed is van de coronacrisis op uw onderneming en hoe u hier het beste mee om kunt gaan, kunt u zich over enkele maanden hopelijk weer (her)oriënteren op groei. Speciaal voor MKB-ondernemers hebben wij daarom de Capabel Quick Cash Scan ontwikkeld.

Wat levert de Capabel Quick Cash Scan u op?

Naast rust, overzicht en inzicht biedt de Capabel Quick Cash Scan het volgende:

 • Prognose van het resultaat en uw liquiditeit (op maandbasis, voor de komende 6-12 maanden).
 • Inzicht in de factoren die uw liquiditeitspositie blijvend kunnen beïnvloeden.
 • Inventarisatie van de opties om uw liquiditeit veilig te stellen.
 • Overzicht van welke ondersteuningsmaatregelen van overheden en banken u kunt benutten.

Hoe werkt de Capabel Quick Cash Scan?

De Capabel Quick Cash Scan is geen standaard vragenlijst die u invult, maar een persoonlijk analyse-instrument dat een maatwerkadvies oplevert. Samen met onze ervaren Capabele CFO doorloopt u de volgende stappen:

 1. Telefonische of online kennismaking met één van de CFO Capabel partners:
  • Wederzijds voorstellen
  • Inventarisatie van uw situatie
  • Toelichting op onze werkwijze
  • Instructie voor het aanleveren van de benodigde informatie
 2. Binnen 4 uur levert u de gevraagde informatie aan per email.
 3. Wij bestuderen en beoordelen de door u aangeleverde informatie.
 4. Intakegesprek (telefonisch of online): aan de hand van een door ons ontwikkelde vragenlijst en de door u aangeleverde informatie inventariseert onze partner uw specifieke (crisis)situatie en uw cashmanagementprocessen.
 5. Alle bevindingen en concrete adviezen werken wij uit in een presentatie van maximaal 2 slides.
 6. De CFO Capabel partner bespreekt de presentatie (de analyse en het advies) met u.
 7. CFO Capabel is beschikbaar om u (op afstand) bij te staan bij het invoeren van de maatregelen.

Wat zijn de kosten van de Capabel Quick Cash Scan?

Elke CFO Capabel-partner is zelf ook ondernemer. We vinden dat we deze crisis vooral samen te lijf moeten gaan. Profiteer daarom nu van ons ‘crisisaanbod’: in plaats van € 750,- investeert u slechts € 375,- voor het uitvoeren van de Capabel Quick Cash Scan*. Uw voordeel bedraagt dus 50%!

*De prijsstelling kan afwijken bij complexe situaties.

Vraag de Capabel Quick Cash Scan met 50% korting direct aan!

Toestemming(Vereist)