Oer – Brabants familiebedrijf

Jennissen is een oer-Brabants familiebedrijf uit Den Dungen met ruim 80 medewerkers, dat ontzorgt op het gebied van grondwerk, cultuurtechniek, (agrarisch) loonwerk, mestdistributie en transport. De broers Jan, Toon en Edwin runnen de diverse bedrijven, waar ook 2 melkveebedrijven onder vallen. CFO Capabel partner Pim de Vries helpt het bedrijf sinds de zomer van 2019 met het behouden van de financiële gezondheid, het verbeteren van de toekomstbestendigheid en de rendementssturing.

Een lastig jaar…

Toon Jennissen zit op zijn praatstoel. Hij geeft aan dat ze Pim hebben ingeschakeld, omdat ze onvoldoende zicht hadden met welke activiteiten ze nu feitelijk het geld verdienden. De contacten met de bank verliepen stroef bij het aanvragen van extra financiering. Dat is begonnen in 2018, toen Jennissen 25 jaar bestond. In dat jaar heeft Jennissen veel geïnvesteerd in gebouwen en machines. Deze business is echter heel weersafhankelijk en in het jaar erop (2019) zat tijdens het voorjaar het weer erg tegen. Om de bank inzicht te geven in de financiële situatie hadden ze meer zicht nodig op de kosten en baten per bedrijfsonderdeel. Zelf wilde het bedrijf ook meer inzicht hierin verkrijgen.

De hoge mate van complexiteit van het bedrijf (door diverse activiteiten) vergde diepgaand inzicht en de aanvankelijk ingeschakelde adviseur kon de gevraagde diepgang niet brengen. In het lokale verenigingsleven liep Toon daarna Pim tegen het lijf: hij was destijds financieel adviseur bij BDO.

Andere focus

Pim heeft eerst de cijfers en administratie doorgelicht en de pijnpunten benoemd in de exploitatie van de diverse bedrijven. Er moest meer focus komen op omzetgroei, bezettingsgraden van machines en personeel en een overall reductie van machinekosten. Verder strookte de leasetermijnen van de machines niet met de economische levensduur (door versnelde afschrijving en ook aflossing). Het businessmodel van Jennissen kenmerkt zich door hoge investeringen en lage marges. Het belang was groot, zowel voor de bank als Jennissen zelf, en toen na vele investeringen de kasstroom dus even tegen zat, werd helder dat groei scherpere sturing vergde en betere data ter onderbouwing.

Het rapport van CFO Capabel-partner Pim de Vries verschafte daarna de houvast. Het rapport gaf inzicht in de concrete problemen, maar bood ook een oplossingsrichting met benodigde maatregelen om voor het gewenste herstel te zorgen. Langs de lijnen van het rapport is in opvolgende jaren het beleid van de organisatie vormgegeven en op grond daarvan werd reeds in 2019 een omslag qua resultaat gemaakt. Pim is na 2019 altijd direct of indirect verbonden gebleven aan het bedrijf en is vanaf 2021 formeel als parttime CFO bij de onderneming actief geworden. In 2020 werd het positieve resultaat bestendigd en verdere groei gerealiseerd. In 2021 was de relatie met de bank hersteld.

Verdere groeiplannen

Inmiddels heeft Jennissen de financiële afdeling weer op de rit. Naast de autonome groei over de afgelopen 2 jaar hebben ze onlangs nog een grond-, weg- en waterbouwbedrijf overgenomen met 40 man personeel, waarbij Pim mede de integratie zal leiden. De broers zijn ambitieus en barsten nog van de ideeën om door te groeien. Het succes van de samenwerking tussen de broers is gebaseerd op een heldere onderlinge taakverdeling en respect voor elkaars verschillen. En……CFO Capabel- partner Pim zorgt daarbij voor een brede blik als strategisch gesprekspartner en de juiste sturing.

Toon merkt dat ze door de bank veel serieuzer worden genomen als Pim erbij betrokken is en voor goede onderbouwing zorgt. Dat heet dan met een mooie naam ‘stakeholdermanagement’. Toon Jennissen is dan ook blij met Pim als zijn parttime CFO: ’Pim weet de weg in de financiële wereld, houdt ons bij de les, begrijpt de taal van de bank en blijft dicht bij zichzelf, daar houden wij van!’

Terug naar alle cases

Wilt u ook meer grip op uw financiën?

Laat uw contactgegevens achter zodat wij z.s.m. contact met u kunnen opnemen.