Foto Ton Remmelzwaan

Damen Shipyards is een puur Hollands familiebedrijf met 13.000 mensen over de hele wereld. Sinds mei 2020 helpt CFO Capabel-partner John- Harold Every bij het traject van herfinanciering met de banken en bij de uitdaging voor het 5-koppige MT om een vijf jaren perspectief te ontwikkelen voor de Shiprepair & Conversion divisie. OpdrachtgeverTon Remmelzwaan: John-Harold is heel betrokken, het voelt niet als een interim- CFO omdat hij een houding heeft van: ‘We gaan het fixen’. Heel ondernemend dus.

 

Quote_JH

 

 

Over Damen Shipyards

Damen Shipyards is een puur Hollands familiebedrijf met 13.000 mensen over de hele wereld, onderverdeeld in zes verschillende divisies en zo’n 2 miljard omzet. Ton Remmelzwaan, onze opdrachtgever, is verantwoordelijk voor de divisie Shiprepair & Conversion. Bij Shiprepair werken zo’n 1350 mensen, verdeeld over 10 werven in Nederland, België, Frankrijk en Curaçao. Bij die werven vinden 2 activiteiten plaatsen: onderhoud en reparatie van schepen en het ombouwen van schepen, zodat ze voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.

De aanleiding

De aanleiding om CFO Capabel-partner John-Harold Every in te schakelen was dat de Shiprepair & Conversion divisie een aantal jaren te maken heeft met zware verliezen. Daarvoor is in september 2019 een nieuw MT neergezet waar Ton Remmelzwaan als MD is aangesteld. Toen ontstond de behoefte om dit MT aan te vullen met een financial die ervaren was op het gebied van turnaround-management.

Met zijn neus in de boter

John-Harold is begonnen in mei 2020. Damen zat in het traject van herfinanciering met de banken en het 5-koppige MT stond voor de uitdaging om een vijf jaren perspectief te ontwikkelen voor de Shiprepair & Conversion divisie. John-Harold viel met zijn neus in de boter, omdat de businessplannen zo gemodelleerd moesten worden dat de banken die ook kunnen lezen en begrijpen.

Daarnaast moesten de rapportages van de 10 werven, die allemaal op een andere manier en op andere momenten rapporteerden, gestroomlijnd worden. Dat is simpel gezegd, maar dat betekent een geweldige change voor de werven die allemaal een eigen MT en finance-team hebben.  Dat heeft er inmiddels in geresulteerd dat het MT keurig netjes op de 10e van de maand de rapportages heeft  van alle werven. Vervolgens worden de rapportages overgezet in de consolidatie-applicatie, zodat het MT richting de executive board een paar dagen later kan rapporteren. De financiële rapportage wordt steeds beter, stap voor stap.

Verder vindt er een herstructuring plaats bij de Rotterdams werven. In Rotterdam is het management daarvoor intensief in gesprek met de ondernemingsraden om dat in goede banen te leiden. John-Harold schuift daar regelmatig bij aan voor de financiële toelichting, ook na de reorganisatie. Curaçao vraagt op dit moment veel tijd omdat de situatie op het eiland heel complex is: veel besmettingen, er kon nauwelijks gevlogen worden door de technische mensen en het politieke systeem is labiel. Damen is daar druk met de banken in gesprek om flexibiliteit te creëren. De kennis en ervaring van John-Harold met en in het bankwezen is daarbij essentieel: hij spreekt hun taal en weet welke informatie ze van belang vinden.

Resultaten

De resultaten tot nu toe kunnen worden opgesplitst naar een paar resultaat-gebieden. Ton Remmelzwaan: ‘John-Harold ondersteunt het MT optimaal met het nemen van beslissingen. Soms door de waarschuwende vinger op te steken als wij iets te enthousiast zijn en hij even de rationele check hanteert.

Dat doet hij heel goed. Daarmee helpt hij dus ook op strategisch vlak met de finance-/organisatiebril op om ervoor te zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen. De lastigste opgave is immers om alle stakeholders te bedienen en toch voortgang te boeken en beslissingen af te dwingen’.

Goed team

‘Bij de werven wordt hij ondersteund door 2 business controllers. Hij is in zijn aansturing streng doch rechtvaardig, spreekt helder zijn verwachtingen uit en weet het team op de juiste manier te motiveren. En… John-Harold is heel betrokken, het voelt niet als een interim – CFO omdat hij een houding heeft van: ‘We gaan het fixen’. Heel ondernemend dus.’

‘Het werken met iemand als John-Harold is ook leerzaam voor mezelf. Dan kan je denken aan zaken als: de taal in bankenland, hoe de processen bij een herfinanciering lopen, waarom stellen de banken de vragen die ze stellen en hoe doen ze aan risicobeheersing. Maar ook qua houding en gedrag heb ik inzichten opgedaan. John-Harold is iets meer van de ratio en drukt soms iets meer door dan ik. We vormen daardoor een goed team’.

 

Tips voor de lezers

Damen-Shipyards-photo

Tot slot nog de tips van Ton voor de lezers: ‘Bepaal heel duidelijk je doelen. Dus niet herstructureren om het herstructureren. Probeer ook met je team het plaatje te schetsen van ‘Hoe ziet het er nou uit als we straks klaar zijn?”. Het is cruciaal om perspectief te creëren, ook voor het team. En wees geduldig. Want aan de ene kant wil je vaart maken, je zit daar tenslotte om de opdracht te realiseren; om iets wat zeer verlieslatend is geweest weer winstgevend te maken. Maar het gras groeit niet harder door eraan te trekken. En hoe harder je gaat duwen hoe slechter het gaat. Je moet af en toe dus heel even het proces, het proces laten zijn’.

Terug naar alle cases

Wilt u ook meer grip op uw financiën?

Laat uw contactgegevens achter zodat wij z.s.m. contact met u kunnen opnemen.