Financieel management voor het onderwijs

Heeft u een meerjarenperspectief voor uw vast actief met daarbij een (financieel maar ook operationeel) goed onderbouwde keuze voor de componentenbenadering of de benadering via de voorziening groot onderhoud? En hoe gaat u om met samenwerkingsverbanden? Ziet u daarin de juiste kansen en risico’s (denk o.a. aan BTW). Is uw inkoopfunctie op orde zodat de EU aanbestedingsregels juist worden toegepast? Hoe verloopt de accountantscontrole? Zijn de verwachtingen over en weer goed op elkaar afgestemd of zijn er steeds verrassingen? Hoe ontwikkelen uw signaleringswaarden zich in meerjarenperspectief en heeft u een eigen beleid ten aanzien van de benodigde continuïteitsreserve?

De CFO’s van CFO Capabel zijn bekend met deze materie. Een stevige CFO brengt op deze gebieden verdieping, verbreding en versnelling aan waardoor u beter in-control komt en sneller kan inspelen op trends, kansen en risico’s.

Heeft u vragen?

Laat uw gegevens achter zodat we contact met u kunnen opnemen.