Het gaat al een hele tijd niet goed met uw bedrijf: uw financiële positie is verslechterd, uw aandeelhouders morren en uw medewerkers zijn gefrustreerd geraakt. ’s Nachts ligt u wakker van de vraag hoe het zover heeft kunnen komen. Waarom heeft u alles zien gebeuren maar niet ingegrepen? U beseft dat alle signalen te lang zijn genegeerd, waardoor de situatie inmiddels penibel is geworden. Welke stappen zijn nodig voor een turnaround? En hoe pakt u dit goed aan? In deze blog helpt John-Harold Every u op weg naar een succesvolle turnaround.

Fase 1. Situatieanalyse

Als eerste is het belangrijk om per bedrijfsonderdeel de stand van zaken te bekijken:

 • Kan dit onderdeel overleven?
 • Moet het worden gered?
 • Gaan we er energie insteken of heeft dat geen zin? 

Ook de voorwaarden voor de turnaround dienen in deze fase goed bekeken te worden:

 • Is er genoeg werkkapitaal beschikbaar om de turnaround voor elkaar te krijgen?
 • Beschikken we over het juiste team om de turnaround mogelijk te maken?
 • Zijn de (strategische) doelstellingen aanwezig om gezond bezig te zijn op de markt waarin uw bedrijf opereert?
 • Is uw strategie levensvatbaar, ook op de langere termijn?
 • Beschikt het management over de juiste skills om het bedrijf in elke fase adequaat te leiden?

Fase 2. Overlevingsplan voor de eerste drie maanden

De situatieanalyse levert een haarscherp beeld op van wat goed gaat en wat niet. Hoeveel elk product of bedrijfsonderdeel bijdraagt aan de winst. Hoe de cashflow voor de komende maanden eruitziet. Van welke functionele gebieden afscheid moet worden genomen. En welke supportafdelingen nodig zijn om dit te realiseren. Met deze gegevens wordt een overlevingsplan voor de eerste drie maanden opgesteld: crisismaatregelen om het ‘bloeden’ van uw onderneming te stoppen en uw ‘asset value’ (onderdelen die positief rendement genereren) veilig te stellen. 

Fase 3. Uitvoeren crisismanagement

De crisismaatregelen uit het overlevingsplan moeten direct worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het centraliseren van de bevoegdheden om betalingsopdrachten uit te voeren om weer controle over de cashflow te krijgen. 
 • zo snel mogelijk cash genereren.

Hoe genereert u zo snel mogelijk cash binnen het huidige businessmodel?

 • debiteurenbetalingen vervroegd innen.
 • crediteurenbetalingen juist uitstellen.
 • onroerend goed of bedrijfswagens verkopen.
 • financiering binnenhalen in de vorm van een lening of hypotheek met onderpand.
 • niet-winstgevende business units, producten of diensten afstoten.
 • boventallig personeel ontslaan (tip: maak samen met hr en de or een plan waarin u uw besluit goed onderbouwt).

Tijd is in deze fase uw grootste tegenstander: hoe langer het duurt om de crisis te stoppen, des te meer schade loopt uw onderneming op. Daarom is het van vitaal belang om u te richten op winst en cashflow. Nog niet op omzet. Dit kan betekenen dat u langlopende projecten waarbij u pas cash realiseert bij oplevering, stop moet zetten. Kijk vooral naar wat snel bij te draaien is. Focussen op goedlopende producten met een lagere brutomarge is nu beter dan op minder snel verkopende producten met een hogere brutomarge.

Fase 4. Business restructuring

Na de acute fase is het tijd om uw business te herstructureren, financiële rust te creëren en de focus te verschuiven naar omzet. Hiervoor kijkt u naar de kapitaalstructuren op uw balans. De stappen die in de vorige fasen zijn ingezet, moeten nu een vervolg krijgen. Zo wordt uw bedrijf uiteindelijk weer toekomstbestendig en winstgevend. Voorbeelden van herstructureringsmaatregelen zijn:

 • eigen vermogen aantrekken.
 • korte- en langetermijnleningen aantrekken die beter passen bij de vraag aan de assetzijde van uw balans.
 • uw productaanbod (nog meer) toespitsen op de marktvraag.
 • uw prijsstelling aanpassen op de marktvraag.
 • soms ook afscheid nemen van bepaalde productvormen.
 • de volledige kostenstructuur vastleggen. U moet deze als het ware kunnen dromen. Zo ziet u in de maandcijfers direct of u goed in de pas loopt. En als dat niet zo is, wat er misgaat.

Het herstructureren van uw business is een complexe fase. Want past wat u altijd hebt gedaan nog wel bij de nieuwe structuur en de huidige marktcondities? Het vraagt soms ook van u om out of the box te denken: kan ik datgene wat ik heb anders inzetten? Optimaliseer waar u mee verder wilt gaan. Focus hierbij op de topline van uw winst-en-verliesrekening: verhoog de omzet met behulp van gezonde brutomarges. Slijt bestaande producten bij nieuwe klanten en nieuwe producten bij bestaande klanten. Zo krijgt u zo snel mogelijk een stabiele cashflow.

Tijdens de hele turnaround, en zeker bij de herstructurering, is het belangrijk dat u al uw stakeholders en mensen meekrijgt. Het is zaak om de goede mensen te behouden, teams te creëren en samen naar de nieuwe situatie toe te werken. Dit stimuleert u bijvoorbeeld door een bonusstructuur voor uw kernpersoneel. Zorg voor genoeg mensen om de kar te trekken en zo min mogelijk mensen achter de kar. Soms betekent dit afscheid nemen van mensen die u niet op de kar krijgt. 

Fase 5. Return to (new) normal

In deze fase ligt de nadruk op de nieuwe corporate culture, het hanteren van de (nieuwe) KPI’s en het laten zien wat er nodig is om de organisatie toekomstbestendig te maken en te houden. U werkt aan het strategisch embedden van wat in vorige fasen is ingezet. Bijvoorbeeld door trainingsprogramma’s voor uw personeel of incentiveprogramma’s voor langere tijd waar medewerkers van mee kunnen profiteren.

Turnaround expert nodig?

Uw organisatie door een turnaround loodsen is geen geringe opgave. Het is fijn als u daarbij kunt terugvallen op een ervaren CFO die u in elke fase bijstaat, uw onderneming secuur onder de loep neemt en u als management een spiegel voorhoudt. CFO Capabel helpt u graag om uw bedrijf weer gezond en toekomstbestendig te maken. Samen kijken we niet alleen waar eventuele blinde vlekken zitten in de bedrijfsvoering en het management, maar ook naar wat er juist wel goed gaat. En hoe u als management tijdig en adequaat kunt inspelen op de ontwikkelingen in elke fase van de lifecycle.

John-Harold Every heeft veel ervaring met het begeleiden van organisaties bij uitdagingen zoals herstructurering, overnames, herpositionering, integratie, rendementsverbetering en professionalisering.

John-Harold Every,
Partner CFO Capabel

Bekijk profiel

LinkedIn

Vragen? Neem contact op met ons. Of vul het contactformulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Andere blogberichten

 

Gestapeld financieren

Terwijl het aaneenrijgen van verschillende soorten financieringen – het zogenoemde gestapelde financieren – een grote vlucht neemt, is de kennis…

Verder lezen

“Van data naar wijsheid” – Datamanagement voor CFO’s – deel 1

In hoeverre moeten financials kennis van ICT en datamanagement hebben? Stond in het verleden de mens centraal en was ICT…

Verder lezen