Voor elke onderneming is de strategievorming een proces dat letterlijk van levensbelang is: foutieve strategische keuzes kunnen het voortbestaan van uw bedrijf immers in gevaar brengen. In de praktijk worden er echter bij het uitstippelen van de strategie heel veel fouten gemaakt. Hierna bespreek ik zeven valkuilen die u tijdens het strategisch proces zorgvuldig moet vermijden.

 1. Onvoldoende tijd nemen
  Hoewel de kans groot is dat uw tijd – en ook de tijd van uw medewerkers – in beslag wordt genomen door tal van zaken die om uw aandacht vragen, is het toch heel belangrijk om voldoende tijd uit te trekken voor de strategievorming. Richt een proces in om tot een goed strategisch plan te komen en maak hier samen met de andere betrokkenen voldoende tijd voor vrij. Strategievorming is werken aan uw bedrijf. En dat is immers uw werk!
 2. De stakeholders vergeten
  Uw (directie)kamer is geen ivoren toren, dus betrek uw stakeholders bij de strategievorming. Concreet: vraag medewerkers, klanten, leveranciers en adviseurs om input. Ga na waar iedereen trots op is, maar stel ook vast waar de verbeterpunten zitten. En hoe ziet men de toekomst? Gebruik deze input om een goede SWOT-analyse (inventarisatie van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) te maken.
 3. Onvoldoende keuzes maken
  U bent ongetwijfeld heel ambitieus, maar u kunt ook te veel willen. Durf daarom duidelijke keuzes te maken en zorg ervoor dat uw uiteindelijke plannen realistisch, haalbaar en voor iedereen te begrijpen zijn.
 4. Te veel papier volschrijven
  Het gebeurt regelmatig dat ondernemingen een compleet boekwerk van hun strategisch plan maken, maar dat is niet de bedoeling. Houd het klein: uw gehele strategie – inclusief missie, ambities, strategische thema’s, strategische speerpunten en actiepunten (inclusief KPI’s met doelstellingen) – moet op één A4’tje passen.
 5. De organisatie niet aanpassen aan de strategie 
  Als uw strategie met zich meebrengt dat u de organisatie moet aanpassen, moet u dat ook daadwerkelijk doen. Ga daarom na hoe uw organisatie eruit moet zien om de strategie te kunnen realiseren. Aan welke kwantitatieve en kwalitatieve competenties heeft u behoefte om de nieuwe ambities te realiseren? En in welke mate zijn die al in huis? En voor zover deze er nog niet zijn: zijn ze te ontwikkelen of moet u ze inkopen?
 6. De strategie onvoldoende delen en communiceren
  Omdat het belangrijk is dat uw strategie breed wordt gedragen, moet u iedereen meenemen in het proces en ook regelmatig terugkoppelen wat er is besloten. Doe dit zo snel mogelijk, dus wacht hiermee niet tot de nieuwjaarsborrel.
 7. De controlcyclus niet inrichten 
  Strategievorming is belangrijk, maar daarmee bent u er nog niet. U moet immers ook de controlcyclus inrichten, zodat u op strategisch, tactisch en operationeel niveau inzicht krijgt in de gang van zaken, zodat u vroegtijdig kunt signaleren of u moet bijsturen.


Kees Gordijn is partner van CFO Capabel en helpt u graag bij de strategievorming voor uw onderneming.

Wilt u weten of uw bedrijfsvoering financieel gezond en toekomstbestendig is en of u alle financiële risico’s in beeld én onder controle heeft? Vraag dan nu de Capabel Compact Scan aan. Deze bedrijfsscan maakt een scherpe financiële analyse die u inzicht geeft in wat u kunt doen om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen en uw bedrijfsresultaat te verbeteren.

Uw investering in deze praktische scan bedraagt slechts € 750,-. Leidt de scan tot een opdracht, dan ontvangt u 50% van dit bedrag retour.

Meer informatie over de Capabel Compact Scan

Andere blogberichten

 

Bedrijfsovername en opvolging, in goede en slechte tijden

  Rondetafelsessie 14 juni 2018, Utrecht: Welke kansen biedt de hoogconjunctuur uw onderneming? En hoe verzilvert u ze? De economie…

Verder lezen
frans-van-lint-partner

Kunt u voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen?

In een eerdere blog van mijn collega Kees Overboom werd uitgebreid ingegaan op de solvabiliteit van ondernemingen, wat voor (potentiële)…

Verder lezen

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief

 

Toestemming(Vereist)

Gezocht: Business Controller Sales Operations

Regio Tiel

Meer informatie