Veel ondernemingen hebben als ambitie om te groeien. Immers: stilstand is achteruitgang. De concrete groeistrategie kan per onderneming verschillen: het ene bedrijf probeert met het huidige aanbod een hogere omzet te realiseren door nieuwe afzetmarkten te bereiken of door op de huidige afzetmarkt nieuwe klanten te werven, terwijl de andere onderneming investeert in nieuwe producten of diensten. Maar al die bedrijven hebben dezelfde uitdaging, want groeien gaat niet vanzelf; hiervoor zult u moeten investeren. En voor investeringen is geld nodig. Kortom: hoe gaat u uw groeistrategie financieren?

Bank financiert vaak niet de gehele uitbreiding

Ondernemingen die zogeheten groeikapitaal nodig hebben, bijvoorbeeld om meer personeel te kunnen aannemen, om extra bedrijfsruimte te kunnen huren, om nieuwe producten te kunnen inkopen en/of om extra marketingactiviteiten te kunnen ontplooien, kloppen meestal eerst aan bij hun bank. Maar als uw bank in zo’n situatie wel wil financieren, is zij tegenwoordig steeds minder vaak bereid om het volledige gevraagde bedrag op tafel te leggen. Banken willen vaak dat u ook nog andere financieringsbronnen zoekt.

U moet op zoek naar alternatieven

Als de bank uw groeistrategie niet volledig wil financieren, zult u op zoek moeten naar alternatieven. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan formele en informele investeerders, crowdfunding, kredietunies en microfinanciering. Bij groeistrategieën van bedrijven met tientallen (of meer) werknemers is het nut van informele investeerders (familie, vrienden en bekenden) vaak marginaal. Datzelfde geldt voor microfinanciering, want Qredits (de Nederlandse verstrekker van microfinanciering) financiert alleen als de totale financieringsbehoefte kleiner is dan € 300.000. Kredietunies (coöperaties van MKB-ondernemers) zijn wél geschikt voor groeifinanciering. Weliswaar zijn de meeste kredietunies vooral regionaal georiënteerd en financieren zij niet meer dan € 250.000, maar deze financieringsvorm is wel goed te combineren met andere financieringsvormen.

Formele investeerders: zeer geschikt voor groeifinanciering

Formele investeerders (investeringsmaatschappijen, participatiemaatschappijen en andere verschaffers van durfkapitaal) zijn gespecialiseerd in het verstrekken van risicodragend kapitaal. Deze financieringsvorm is zéér geschikt voor groeifinanciering en bovendien is de keuze vaak enorm, al zijn de verschillen ook groot, dus u zult zich goed moeten informeren over de voorwaarden. Het voordeel van formele investeerders is dat zij kapitaalkrachtig zijn en vaak ook bereid zijn om meer risico te lopen. Hier staat tegenover dat zij hiervoor vaak een hogere rentevergoeding vragen dan de bank. Een ander mogelijk nadeel is dat sommige formele investeerders een flinke vinger in de pap willen bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Crowdfunding: heel populair én zeer geschikt

Bij crowdfunding (publieksfinanciering) verloopt de financiering via ‘het publiek’ (mensen met spaargeld, vermogende particulieren of bedrijven met overtollige liquide middelen), dat uw bedrijf investeert. Crowdfunding is bij uitstek geschikt voor groeifinanciering en heeft een groot aantal voordelen. Zo is crowdfunding makkelijk en snel, kunt u uw bestaande netwerk benutten, maar kunt u crowdfunding juist ook gebruiken om nieuwe klanten en ambassadeurs te werven. Want wie in uw onderneming investeert, zal zelf niet snel voor één van uw concurrenten kiezen en zal u bovendien aanbevelen bij zijn eigen relaties.

Vind de juiste mix van financiers

U ziet: ook op het gebied van groeifinanciering zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Het is echter een hele uitdaging om de allerbeste route te vinden, namelijk de juiste mix van financiers. Een goede eerste stap hierbij is om niet alles zelf te willen doen, maar u te laten bijstaan door een adviseur die de financieringsmarkt goed kent.

Kees Overboom is partner van CFO Capabel en helpt u graag bij het vinden van geschikte financiers voor uw groeistrategie, maar ook bij het formuleren van deze groeistrategie.

Praktische Capabel Compact Scan

Wilt u weten of uw bedrijfsvoering financieel gezond en toekomstbestendig is en of u alle financiële risico’s in beeld én onder controle heeft? Vraag dan nu de Capabel Compact Scan aan. Deze bedrijfsscan maakt een scherpe financiële analyse die u inzicht geeft in wat u kunt doen om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen en uw bedrijfsresultaat te verbeteren.

Uw investering in deze praktische scan bedraagt slechts € 750,-. Leidt de scan tot een opdracht, dan ontvangt u 50% van dit bedrag retour.

Meer informatie over de Capabel Compact Scan

Andere blogberichten

 

Vijf vereisten voor een goede managementrapportage

Om uw onderneming optimaal te kunnen besturen, heeft u als directeur-grootaandeelhouder inzicht nodig in het reilen en zeilen van uw…

Verder lezen

Nieuw: de CFO Capabel Business Coach

Vanaf 1 januari biedt CFO Capabel een nieuwe dienst: de Capabele Business Coach. Coaching op maat voor als u prima…

Verder lezen

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief

 

Toestemming(Vereist)

Gezocht: Business Controller Sales Operations

Regio Tiel

Meer informatie