Branches: Project gebaseerde organisaties, zakelijke dienstverlening, retail, ICT, bouw- en installatiebranche, familiebedrijven.

Ervaring met: Koop/verkoop (van strategiebepaling tot en met integratiefase), verkoopklaar maken, professionaliseren finance functie, strategische heroriëntatie en strategie implementatie, managementinformatiesystemen, kpi’s en dashboarding, business modelling, scale-ups, financiering, downsizing, financiële herstructurering, turnarounds, stakeholder management, familiebedrijven

Motto: “In elk traject ga ik altijd vol voor het grotere belang, voor het belang van de organisatie; ook als er een status quo of heilig huisje ter discussie gesteld moet worden.”

Waarde management in een complexer wordende omgeving

Ik zie mijzelf als Chief Value Officer. Als co-pilot en navigator van de CEO ga ik altijd op zoek naar de juiste balans tussen ondernemerschap en risico, passend bij de situatie waarin de organisatie zich bevindt. Ik weet strategische scenario’s te vertalen naar financiële prognoses, zowel ten aanzien van de winst- en verliesrekening, als de balans en de liquiditeit. Verder sta ik voor ondersteuning van andere functies binnen de organisatie zoals inkoop en HR en zorg ik ervoor dat ik steeds op de hoogte ben van de relevante ontwikkelingen ten aanzien van bijvoorbeeld ICT en duurzaamheid. De huidige wereld die steeds complexer wordt, vraagt geen rechtlijnige accountant meer als CFO, maar juist iemand die in de toekomst kan kijken en veranderingen kan leiden, uiteraard met oog voor de belangen van alle stakeholders. Daar sta ik voor.

Victor Verstappen in het kort

Ik ben een doelgerichte en ondernemende finance executive met 25+ jaar ervaring in het verbeteren van ondernemingen, van MKB tot large corporates. Ik heb deze ervaring opgedaan in de rol  van ondernemer, bijzonder beheer bankier, M&A en Business Restructuring consultant en interim CFO. Met mijn stevige achtergrond in financieel management en corporate finance, lever ik hoge toegevoegde waarde ten behoeve van value based management, strategische besluitvorming, implementatie en control.

Resultaten

  • Internationaal opererende projectorganisatie door een periode van extreme tegenwind geloodst. Framewerk van resourceplanning, projectcontrol en liquiditeitsmanagement opgezet waardoor met redelijke precisie ongeveer een jaar vooruitgekeken kon gaan worden. Daardoor voldoende inzicht om steeds capaciteit en werkvoorraad afdoende op elkaar af te stemmen tijdens een periode van langdurig neergaande business. Meerdere saneringsronden moeten doorvoeren, waarbij steeds alle stakeholders aan boord gehouden moesten worden (denk daarbij aan opdrachtgevers, consortiumpartners, personeel, aandeelhouders, mede directieleden bank, fiscus en handelscrediteuren). Toen de bodem bereikt was meegeholpen investeerders te vinden, newco opgericht en doorstart mede geregisseerd. Start van werkzaamheden: 180fte, in doorstart 25fte mee naar newco, twee jaar later: 45fte.
  • Meerdere malen Independent Business Reviews (‘IBR’) uitgevoerd in onderlinge samenwerking met de betreffende dga’s en hun huisbanken. Tot de scope behoorden onder andere: validatie van business- en verdienmodel, strategie- en doelgroepenkeuzen, analyses van productmarktcombinaties, structuurrisico analyses voor alle stakeholders, assessments van MT en stuurinformatie en validatie van prognosescenario’s. In veel gevallen geholpen om de adviezen te implementeren welke waren voortgekomen uit de IBR. Performance van onderneming en vertrouwen van stakeholders hersteld.
  • Meerdere sterk groeiende ondernemingen geholpen te accelereren door strategie en implementatie strak met elkaar te verbinden. Denk daarbij aan de implementatie van een onderling samenhangend framewerk van strategie, structuur, leiderschap, mensen, incentives, ondersteuning en stuurinformatie.
  • Post merger fase begeleid na een overname. Target onderneming met haar afdelingen (met name delivery, HRM en finance) en stuurinformatie geïntegreerd in bestaande afdelingen, processen en (arbeids-)overeenkomsten van koper.
  • Tal van trajecten begeleid in het aantrekken van financiering, ook in gevallen van zwaar weer, onstuimige groei en tekort aan zekerheden.
  • WHOA traject begeleid waarin 85% van de ondernemingsschuld is gesaneerd en de dga’s weer daadwerkelijk konden gaan werken aan verdere groei en professionalisering.

Contact

Victor Verstappen

E: [email protected]

M: 06 – 385 389 40

L: https://www.linkedin.com/in/victor-verstappen-b98b951/

Contact

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan