Welke soort opdrachten kan een interim finance professional uitvoeren?

De interim CFO’s van CFO Capabel nemen de volgende taken voor je uit handen:

 • De interim finance directeur van CFO Capabel kan uw bedrijf op verschillende manieren ondersteunen;
 • Een sparring-partner zijn van de CEO en verbindingen leggen tussen operatie en strategie;
 • Het verbeteren van de sturing waardoor u meer grip krijgt op de business ;
 • Het inzichtelijk maken van de werkelijke financiële resultaten en toekomstgericht sturen op basis van data;
 • Het optimaal inrichten van processen zodat de efficiëntie wordt verbeterd;
 • Het inrichten van een gedegen planning & controlcyclus;
 • Onze interim finance professionals zorgen er voor dat de finance-functie geoptimaliseerd wordt;
 • Door de ruime ervaring van de interim finance directeuren signaleren zij verbetermogelijkheden en sturen de executie aan;
 • Advies leveren en ondersteuning bieden bij strategische en financiële vraagstukken als (her-)financieringen, overnames, turnaround, groei en investeringen;
 • Het nemen van maatregelen om de winstgevendheid te verbeteren en risico’s te reduceren;
 • De bedrijfscontinuïteit en toekomstbestendigheid verbeteren door het opstellen van zowel korte als lange termijn beleidsplannen;
 • Sterk inzetten op leiderschap en verandermanagement. Strategisch inzicht wordt gecombineerd met een hands-on mentaliteit;
 • Professionaliseren van compliance en risicomanagement.

Wanneer een interim finance inhuren?

Wanneer u merkt dat de finance-functie, de structuur of processen onvoldoende meegroeien met de ontwikkelingen van het bedrijf biedt een interim finance professional kennis en ervaring om een bedrijf of organisatie financieel gezonder te maken.

Ook wanneer bijvoorbeeld het rendement stagneert en er geen duidelijke oorzaak is, kan het inzetten van een full- of parttime interim finance directeur inzicht geven en voor betere sturing en dus voor meer grip zorgen.

Werkwijze van een interim finance professional

Allereerst wordt de opdracht gedefinieerd en uitgewerkt. De afbakening van de opdracht is een belangrijk onderdeel. Gaat het om een specifiek project of neemt de interim finance professional zitting in de directie?

Door samen met u de opdracht te formuleren geven we invulling aan de prestaties die geleverd moeten worden. Uiteindelijk zorgen we er voor dat de resultaten aan het eind van de inzet meetbaar en duidelijk inzichtelijk zijn.

Gedreven door ervaring

Onze deskundige interim finance directeuren hebben jarenlange ervaring opgedaan in verschillende branches. Vele opdrachten en projecten hebben zij succesvol volbracht middels (financiële) managementervaring en proactieve inzet.

Voordelen van het inhuren van een interim finance directeur

 • Ervaring. De deskundige interim finance professionals zijn zeer vakbekwaam en voegen kennis, ervaring en structuur toe aan de organisatie.
 • Advies én actie. De interim finance directeuren geven concrete verbetersuggesties en adviezen en helpen bij de implementatie daarvan.
 • Snel inzetbaar. Het inhuren van een interim finance professional kan snel verlopen. Soms starten ze zelfs binnen enkele dagen.
 • Resultaatgericht. Een heldere en meetbare opdrachtomschrijving zorgt er voor dat duidelijke en concrete doelen behaald kunnen worden.
 • Efficiëntie. Het inhuren van een interim finance directeur vereist een minimum aan selectieformaliteiten.
 • Verbonden op afstand. De interim finance professional kan objectiever beoordelen en makkelijker moeilijke beslissingen nemen door minder emotionele verbondenheid met de organisatie.

Heeft u vragen?

CFO Capabel biedt de mogelijkheid van een ervaren parttime interim finance professional als het gaat om het inrichten en verbeteren van de finance-functie. Indien nodig gaan we in combinatie met onze Werving & Selectie-tak op zoek naar een (business-) controller met het gewenste profiel.

Weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van interim finance management? Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier of bel ons via 085 – 105 11 95.