• Branches: flexmarkt bouw, vastgoed, financiële dienstverlening, onderwijs, ICT
  • Ervaring met: financieel en procescontrol, HR, (krediet)risicomanagement, fusies, distributie en huisvesting.
  • Motto: “Ik geloof in ‘viral change’: je moet bewogen raken om in beweging te komen.”

Strategische keuzes maken en management professionaliseren

Kees heeft ruim 30 jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening waarvan 20 jaar als CFO/CEO. De laatste vijf jaar zet Kees zijn kennis en ervaring in binnen het MKB. Hij is gespecialiseerd in het helpen van organisaties bij het maken van strategische keuzes en het professionaliseren van het (financieel) management om daarna te helpen bij de implementatie.

Specialiteiten: flex, bouw, vastgoed, financiële dienstverlening en ICT

Deze branches zijn nauw aan elkaar verbonden. Ze staan de komende jaren voor grote veranderingen en zullen grote invloed op elkaar hebben.

In mijn rol als CFO / CEO heb ik aan de basis gestaan van grote veranderingen en vernieuwingen op het gebied van financieel- en procescontrol, HR, (krediet)risicomanagement, fusies, distributie en huisvesting.

In beweging krijgen

Naast mijn ervaring met het implementeren van snelle veranderingen geloof ik in ‘Viral Change’; je moet bewogen raken om in beweging te komen. Dit geldt voor de organisatie zelf als voor elk individu binnen een organisatie.

Met een groot kennisnetwerk kan ik helpen uw onderneming in te richten voor de toekomst en resultaatverbetering te realiseren door te ondersteunen bij procesverbeteringen en u ‘In Control’ te brengen. Ik help u niet alleen met advies maar ook met de noodzakelijke beweging zelf.

Nieuwsgierig naar wat ik voor u kan betekenen? Neem gerust contact met mij op!

Referentie

Mario van de Vorstenbosch, CEO van Binck Uitzendbureau ervaart de samenwerking met Kees als heel prettig. Kees benadrukt juist wat wel goed gaat en geeft concreet aan wat er toegevoegd kan worden. Hij respecteert het ondernemerschap en de creativiteit van de ondernemer. Los van de invulling van zijn finance-rol profileert Kees zich vooral als professioneel klankbord. 

”Kees heeft vooral structuur aangebracht. Weliswaar ‘eerst met de benen op tafel voor een goed plan’, maar daarna ging het vooral om doorpakken: organigram opgesteld, HR-beleid geformuleerd, functieprofielen geschreven met taken en bevoegdheden, vlootschouw uitgevoerd en de juiste mensen werden op de juiste plek gezet. Alle medewerkers werden bij de planvorming betrokken zodat er eigenaarschap ontstond. Qua finance werd er een gedegen planning- & controlcyclus ingericht, met een begroting, een liquiditeitsbegroting en een dashboard, zodat de sturing werd verbeterd. De financiële administratie werd weer geïnsourced, zodat daar ook weer meer grip op kwam.” 

Op dit moment is Binck bezig met een onderzoek om de ICT-spaghetti te ontwarren en middels een nieuw platform efficiënter in te richten. Kortom: Kees vult zijn rol als parttime CFO in de ‘volle breedte’ in, zodat de organisatie financieel gezond, in control en toekomstbestendig is!

Organisaties hinken bij veel strategische beslissingen nog vaak op meerdere gedachten. Er moeten keuzes worden gemaakt, de beweging moet worden ingezet en de medewerkers gaan vanuit de bevlogenheid van de leider mee in de beweging. Waar begin je en hoe doe je dat? Hoe maak je de vertaling van strategie naar operatie? De meeste organisaties staan aan het begin van grote veranderingen en moeten die soms zelfs nog gaan ontdekken en herkennen. Ik help ze graag.

Contact

Kees Gordijn
E[email protected]
M: 06-53 24 12 59
L https://www.linkedin.com/in/keesgordijn/

Contact

Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan