Branches: logistiek, vastgoed, maakindustrie, not-for-profit, familiebedrijven, financiële en zakelijke dienstverlening en stichtingen.

Ervaring met: strategische positionering, veranderingsproces, financieringsopgaven, optimalisatie huisvestingsbeheer, overnametrajecten inclusief integratie en private equity

Motto: “Zachte en harde waarden zijn beide nodig: aandacht voor menselijke maat en duurzaamheid naast operationele en financiële KPI’s”

Levend samenspel met betrokken medewerkers

Om uw organisatie duurzaam succesvol te houden en te zorgen dat uw talent aan boord blijft, is een gedeeld inzicht nodig in de belangrijkste waarde- en risicofactoren. Zodat het doel helder is en de realisatie meetbaar. Het gaat dus evenveel over de mens met zachte waarden, als over de zaak met harde cijfers en betrouwbare indicatoren.

Meewerkend voorman, van inzicht naar sturing

Door mijn passie voor teamsporten ben ik gericht op samenwerking en in staat zowel op afstand als hands-on processen en projecten aan te sturen. Daarbij ga ik gestructureerd te werk. Voor CTP NV ontwierp en implementeerde ik de financieringsstrategie om internationaal te groeien, inclusief het realiseren van de beursgang (op Euronext in Amsterdam). 

Kennis van en ervaring met veranderprocessen en de dynamiek met interne en externe stakeholders deed ik op als CFO-bestuurder bij een non-profit organisatie. Met mijn kwaliteit als meewerkend voorman ben ik erin geslaagd het middenmanagement in de kracht te zetten om de organisatiedoelen te realiseren.

Ik werk vanuit een basis met inzichten. Vaak zijn deze wel aanwezig in de organisatie, maar niet expliciet of niet gedeeld en doorgaans ook niet gekwantificeerd. Ik maak de inzichten expliciet als bijdrage aan het maken van keuzes. De daaruit voortvloeiende strategie help ik in te voeren, consistent en consequent. Met als resultaat dat het middenmanagement beter in staat is om haar verantwoordelijkheden te nemen en de organisatie haar doelen weet te bereiken.

Antwoorden op vragen rond vastgoedbeheer en -eigendom

De laatste 15 jaar heb ik veel met vastgoed te maken gehad. Allereerst als financier tijdens de crisis, waar ik veel klanten hielp met financiële herstructurering. Daarna heb ik de professionalisering van de vastgoedsector zelf meegemaakt; van de opkomst van duurzaamheid tot de ontwikkeling van operationele vaardigheden (bijvoorbeeld bij de exploitatie van bedrijfsverzamelgebouwen of bij begeleid wonen). Ik heb daarmee een goed zicht op de trends en ontwikkelingen in de sector.

Het beheer of eigendom van vastgoed roept nog altijd vragen op, bijvoorbeeld:

  • Hoe verbeter je huurrelaties en de financiële of andere condities?
  • Kan de organisatie meer financiële ruimte creëren door flexibiliteit in vastgoedbezit?
  • Kan de organisatie tot een besparing komen van de totale kosten van huisvesting, service- en energielasten inbegrepen?

Om dergelijke vragen adequaat te beantwoorden is een professionele aanpak gewenst, vaak samen met derden; dit is een rol waarin ik vanuit mijn achtergrond het verschil kan maken.

Jan-Evert Post in het kort

  • Samenhang is nodig tussen (i) strategie (ii)  bedrijfsvoering en (iii) financiering
  • Hands-on, ondernemend en resultaatgericht
  • Commercieel én risicobewust

Ik ben een energieke, mensgerichte professional met financieel-strategisch profiel en 30 jaar ervaring als CFO/COO, bestuurder, adviseur op financieringen en overnames, adviseur vastgoedbeheer en risk manager.

Wilt u weten wat ik voor uw onderneming kan betekenen ? Ik kom graag langs voor een kennismaking.

Contact

Jan-Evert Post

E: [email protected]
M: 06 – 15 03 87 29
L:  https://www.linkedin.com/in/janevertpost//

 

Contact

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan