De kostprijs van een product bestaat uit twee elementen: materiaal en overhead. Het materiaalgedeelte is vaak duidelijk bepaald. Het overheaddeel wordt echter vaak op een ‘houtje–touwtje’ manier verdeeld. Bijvoorbeeld op basis van volumes, zoals arbeids- en machine-uren. De overhead is ook weer onder te verdelen in directe en indirecte overhead. Bij indirecte overhead worden de kosten niet toegerekend aan de kostenveroorzakers en is er ook geen causaal verband. Daardoor kunnen de kosten van de productiefactoren en de overhead niet goed worden bepaald, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan van de kosten per product en dus ook van uw winstgevendheid: het bedrag onderaan de streep lijkt weliswaar positief, maar mist een aantal ‘verborgen kosten’!

Wat is Activity Based Costing?

Activity Based Costing (ABC) is een methode van kostprijs berekenen waarmee u de overhead op een verantwoorde manier toerekent aan het product, namelijk op basis van activiteiten die het product doorloopt in het gehele (productie-) proces.

Hoe gebruikt u Activity Based Costing?

In de meeste organisaties is de overhead opgebouwd uit meerdere kostenplaatsen (of kostengroepen). ABC identificeert die kostenplaatsen en rekent kosten toe aan producten gebaseerd op het aantal gebeurtenissen of transacties die in een proces absoluut nodig zijn om het product te maken of te leveren. Per kostenplaats (of eventueel een onderdeel ervan) wordt bepaald wat de kostenveroorzaker (cost driver) is voor het product.

Belangrijk is om het ABC systeem relatief simpel op te zetten om ingewikkelde (en dure) administratieve ondersteuning te voorkomen.

Wat is Activity Based Costing

Wat is de toegevoegde waarde van Activity Based Costing?

ABC zorgt ervoor dat u een beter beeld krijgt van wat de échte kosten zijn bij het maken van een product. Uiteraard is dit niet de 100% waarheid, maar het geeft zeker een betere benadering van de werkelijkheid dan verdeling hiervan zonder causaal verband.

Activity Based Costing kan aanleiding geven tot bijvoorbeeld de volgende acties:

  • het aanpassen van de kostenniveaus in verschillende lagen van de (productie-) organisatie
  • het verhogen van de efficiëntie
  • het aanpassen van prijzen naar de klant.

 

Kort gezegd zorgt Activity Based Costing ervoor dat uw kostprijs echt de lading dekt, en dat uw bedrijfsresultaat onder de streep ook positief blijft. Dus geen ‘verborgen kosten’ maar echte winst.

Sander van Loon is partner van CFO Capabel en kan u onder meer inzicht geven in hoe realistisch uw kostprijzen zijn, met als doel de winstgevendheid van uw onderneming te verbeteren!

Weten wat Activity Based Costing voor uw organisatie kan betekenen? En hoe u ABC kunt implementeren? Neem contact op met Sander.

Andere blogberichten

 

Gestapeld financieren

Terwijl het aaneenrijgen van verschillende soorten financieringen – het zogenoemde gestapelde financieren – een grote vlucht neemt, is de kennis…

Verder lezen

15 april 2021, Leusden: MKB-seminar Werken aan Waarde

Als MKB-ondernemer of directeur bent u elke dag volop bezig om met uw bedrijf goede resultaten te behalen. Maar hoe…

Verder lezen

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief

 

Toestemming(Vereist)

Gezocht: Business Controller Sales Operations

Regio Tiel

Meer informatie