Onlangs gaven wij u tips voor een betere relatie met uw bank, waaronder het opstellen van een herstelplan. Een goed doordacht plan met als belangrijkste doel vertrouwen geven aan uw medewerkers, leveranciers, afnemers en natuurlijk aan uzelf. In deze blog vertelt Peter Waterman u meer over de fasen die u doorloopt op uw weg van crisis naar herstel. En hoe u daarbij het heft (weer) in eigen hand neemt.

Fase 1. Stabiliseren

Als de Spoedeisende Hulp iemand binnenkrijgt die in acuut levensgevaar verkeert, is stabiliseren het allereerste wat moet gebeuren. Want pas als de patiënt stabiel is, kan worden bekeken wat de oorzaken van de klachten zijn en hoe deze verholpen kunnen worden.

Zo werkt het ook bij uw bedrijf. Afhankelijk van hoe kritiek de situatie binnen uw onderneming is, moet deze eerst stabiel gemaakt worden:

  • Lekken stoppen: activiteiten, producten of diensten die niets of te weinig toevoegen afschaffen.
  • De ‘burn rate’ van uw cash verlagen: kosten reduceren tot het absoluut aanvaardbare minimum.
  • Cash genereren om tijd te kopen.
  • Een survivalplan voor de korte termijn maken met benodigde activiteiten om de herstelperiode te overleven.

Fase 2. Analyseren

Nu de patiënt buiten acuut levensgevaar is, kunnen onderzoeken een beter beeld geven van de gezondheid en eventuele aandoeningen aan het licht brengen. Deze fase staat in het teken van informatievergaring, oorzaakanalyse, de besluitvorming van stakeholders ondersteunen en oplossingen bedenken.

Meestal is er sprake van een stapeling van oorzaken, die gezamenlijk de problemen zo groot maken dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt. Hierbij onderscheiden we omstandigheden die specifiek voor uw onderneming gelden en algemene omstandigheden.

Specifieke omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

  • De marktintroductie van een nieuw product of dienst valt tegen.
  • De efficiencyverbetering van een nieuwe machine is lager dan verwacht.
  • De samenwerking met een strategische partner kost geld en levert te weinig op.

Algemene omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

  • Een pandemische crisis zoals corona zorgt voor vertraging of zelfs vraaguitval.
  • Stagnatie in de aanvoer van grondstoffen of half fabrikanten (bijvoorbeeld door de afsluiting van het Suezkanaal).
  • De populariteit van een product of bedrijf neemt snel af als gevolg van negatieve publiciteit.

Fase 3. Oplossen

Uit de analysefase volgt een behandelplan: welke operaties, behandelingen of medicijnen zijn nodig om goed te herstellen. En een dergelijke crisis in de toekomst te voorkomen. In deze fase komt het aan op keuzes maken, een plan van aanpak opstellen en dat plan daadwerkelijk uitvoeren. Maar vooral op communiceren, communiceren en nog eens communiceren.

Zeker voor banken is die communicatie essentieel. Zij worden door Europese regelgeving steeds meer gedwongen om in toekomstscenario’s te denken en daar verliesrisico’s aan vast te knopen. Door uw bank uit eigen beweging een herstelplan aan te reiken, helpt u deze risico’s goed vast te stellen en te onderbouwen.

Transparantie als allesbepalende succesfactor

Misschien reageert uw omgeving nu anders op uw boodschappen dan u gewend bent. Was iedereen voorheen zeer behulpzaam en meedenkend, nu veert men terug of neemt men zelfs een afwijzende houding aan. Dat maakt transparantie belangrijker dan ooit. Want alleen zo geeft u medewerkers, leveranciers, afnemers, de Belastingdienst en de financierende bank vertrouwen. En u voorkomt dat uw bank in een schrikreactie beslissingen neemt die uw onderneming tegenwerken, in plaats van u helpen er weer bovenop te komen.

Heeft uw onderneming problemen die uw continuïteit in gevaar brengen, wees dan transparant én realistisch naar uzelf en uw omgeving. Laat zien dat u nog steeds ‘in control’ bent door uw oplossingsrichting te onderbouwen met een professioneel plan van aanpak.

Eerste hulp bij herstelplannen

Vindt u het lastig om zelf een herstelplan en plan van aanpak te maken? Of hebt u het gevoel dat u de controle over de situatie verliest? Bij CFO Capabel helpen wij u graag het probleem op te lossen, voor nu én voor later.

Ja, help mij met een professioneel herstelplan

Peter Waterman,
Partner CFO Capabel

Peter-Waterman

Bekijk profiel

Bekijk LinkedIn

Andere blogberichten

 

5 tips voor een goede liquiditeitsprognose

De meeste ondernemingen stellen een (jaar)begroting op, waarin met name aandacht wordt besteed aan de kosten en de opbrengsten. Erg…

Verder lezen

Dé grootste uitdaging voor de zorg: meer zorg verlenen met minder geld

Interview met Erik Laarhoven, CFO Capabel Zorg Slimmer organiseren en meer gebruikmaken van data en technologie. Dat ziet Erik Laarhoven,…

Verder lezen

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief

 

Toestemming(Vereist)