U denkt er wellicht liever niet over na, maar stel dat u morgen een ernstig ongeluk krijgt en in coma raakt. Of stel dat u vanavond een hersenbloeding krijgt en langdurig moet revalideren. De kans is gelukkig niet heel groot, maar toch zijn er jaarlijks heel wat dga’s die hiermee te maken krijgen. En naast alle zorgen in de privésfeer rijzen er dan in uw naaste omgeving ook vragen op het zakelijke vlak: kan de bv wel door? En zo ja, hoe dan? Is er wel vastgelegd wie bij afwezigheid van de dga de belangrijke besluiten neemt? Als u hierover nog nooit goed heeft nagedacht, is het zaak om dit zo snel mogelijk goed te regelen. U weet immers maar nooit…

Levenstestament is heel belangrijk

Veel ondernemers hebben wel goed geregeld wat er moet gebeuren als zij komen te overlijden. Dit ligt dan vast in hun testament. Heeft u dit nog niet geregeld? Doe dit dan zo snel mogelijk. Maar daarnaast moet u ook regelen wat er moet gebeuren als u, bijvoorbeeld door medische omstandigheden, voor langere tijd niet in staat bent om uw privé- en zakelijke aangelegenheden te regelen. Hiervoor kunt u allereerst een levenstestament laten opstellen. Dit is zéér belangrijk!

Wat staat er in een levenstestament?

In een levenstestament legt u bijvoorbeeld vast wie uw bankzaken mag regelen of uw huis mag verkopen. Maar in een levenstestament kunt u ook laten opnemen wie met betrekking tot uw bv de besluiten mag nemen, welke besluiten deze gemachtigde wel c.q. niet mag nemen en aan wie hij verantwoording moet afleggen. Want let op: dit is in de praktijk te vaak niet goed geregeld! In statuten staat bijvoorbeeld vaak dat de vergadering van aandeelhouders bepaalde besluiten neemt. Maar als u de enige aandeelhouder bent, heeft de bv een groot probleem als u voor langere tijd wegvalt. En ook in andere situaties ontstaan er problemen, bijvoorbeeld als er twee aandeelhouders zijn die beiden een belang van 50% hebben en de statuten bepalen dat voor besluiten een meerderheid van stemmen nodig is.

Ondernemingsakte kan uitkomst bieden

In de praktijk is het niet voldoende om één of meer gemachtigden aan te wijzen. Want de bv kan alleen blijven functioneren als men precies weet hoe u alles heeft geregeld. Want wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke contracten zijn er zoal afgesloten en waar deze contracten terug te vinden? Waar zijn uw wachtwoorden terug te vinden? Al deze informatie kunt u vastleggen in een ondernemingsakte. Hierin kunt u bijvoorbeeld ook vermelden wie het aanspreekpunt is voor uw medewerkers, de bank en andere kredietverstrekkers.

Een handboek voor de gemachtigde

Kortom: in een ondernemingsakte kunt – of eigenlijk: moet – u alle informatie opnemen die een gemachtigde nodig heeft om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. U zou de ondernemingsakte een handboek voor de gemachtigde kunnen noemen. En met zo’n handboek voorkomt u ook dat men uw naasten moet gaan bellen met zakelijke vragen op een moment dat zij wel iets anders aan hun hoofd hebben. Heeft u nog geen levenstestament en/of ondernemingsakte laten opstellen? Doe dit dan zo snel mogelijk en laat u hierbij bijstaan door deskundigen.

Frans van Lint is partner van CFO Capabel en helpt u graag bij het inventariseren van alle informatie die u moet opnemen in uw ondernemingsakte.

Praktische Capabel Compact Scan

Wilt u weten of uw bedrijfsvoering financieel gezond en toekomstbestendig is en of u alle financiële risico’s in beeld én onder controle heeft? Vraag dan nu de Capabel Compact Scan aan. Deze bedrijfsscan maakt een scherpe financiële analyse die u inzicht geeft in wat u kunt doen om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen en uw bedrijfsresultaat te verbeteren.

Uw investering in deze praktische scan bedraagt slechts € 750,-. Leidt de scan tot een opdracht, dan ontvangt u 50% van dit bedrag retour.

Meer informatie over de Capabel Compact Scan

Andere blogberichten

 

Ondernemen in zwaar weer: herken de rode vlaggen

Ruim 220.000 ondernemers in Nederland hebben het op dit moment echt moeilijk. De toenemende inflatie en de maatschappelijke, politieke en…

Verder lezen

Nieuw: de CFO Capabel Business Coach

Vanaf 1 januari biedt CFO Capabel een nieuwe dienst: de Capabele Business Coach. Coaching op maat voor als u prima…

Verder lezen

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief

 

Toestemming(Vereist)