Ondernemingen die behoefte hebben aan extra vermogen, kloppen hierbij vaak aan bij een bank of een andere verstrekker van vreemd vermogen. Maar er kunnen ook goede redenen zijn om op zoek te gaan naar eigen vermogen, bijvoorbeeld als banken en andere verstrekkers van vreemd vermogen vanuit solvabiliteitsoverwegingen niet verder willen financieren. Wat zijn dan de voor- en nadelen van het aantrekken van eigen vermogen? En welke mogelijkheden zijn er zoal als u op zoek gaat naar extra eigen vermogen?

Houd zelf altijd een meerderheidsbelang

Als uw onderneming in de vorm van een bv wordt gedreven, kunt u eigen vermogen aantrekken door aandelen uit te geven. Uiteraard kunt u – als u hiervoor de financiële middelen heeft – zelf extra eigen vermogen inbrengen in ruil voor nieuwe aandelen. Kan dit niet (of wilt u dit niet), dan kunt u nieuwe aandelen uitgeven aan externe investeerders. Zij worden dan mede-eigenaar van uw onderneming. Zorg er hierbij voor dat u zelf altijd minimaal 51% van de aandelen in bezit heeft. Zo houdt u een meerderheidsbelang, wat de zeggenschap van de investeerders beperkt.

Een ingrijpende keuze

Die zeggenschap betreft ook meteen het belangrijkste nadeel van het aantrekken van eigen vermogen: een deel van uw onderneming komt dan in handen van derden, die ook zeggenschap krijgen. Daarom is het aantrekken van (extern) eigen vermogen een ingrijpende keuze, dus weeg alle voors en tegens goed tegen elkaar af. Haal er vooral een deskundige bij, die u kan adviseren over de voorwaarden die worden overeengekomen.

Meerdere voordelen

Het aantrekken van eigen vermogen kan echter ook voordelen hebben:

Over eigen vermogen hoeft u geen rente te betalen;
Waar u voor vreemd vermogen in principe altijd een vergoeding moet betalen, hoeft u aan aandeelhouders alleen een vergoeding te betalen (in de vorm van dividend) als er winst wordt gemaakt;
Als de nieuwe aandeelhouder kennis van zaken heeft – en wellicht ook een groot netwerk – kunt u hiervan profiteren;
Extra eigen vermogen zorgt vaak voor een betere kredietwaardigheid, waardoor het makkelijker – en goedkoper! – wordt om vreemd vermogen aan te trekken.

Op zoek naar nieuwe aandeelhouders

Als u op zoek gaat naar nieuwe aandeelhouders kunt u bijvoorbeeld denken aan:

iemand uit uw eigen netwerk, zoals een familielid of een bekende;
een private investeerder; vaak is dit een oud-ondernemer die actief in andere bedrijven investeert en naast geld ook een schat aan ervaring meebrengt;
een participatiemaatschappij;
crowdfunding; hierbij investeren ondernemers en investeerders relatief lage bedragen in uw onderneming en brengen zij met elkaar het benodigde bedrag bijeen;
een regionale ontwikkelmaatschappij.

Deskundig advies is een must

Zoals gezegd, kunt u bij het aantrekken van eigen vermogen niet zonder deskundig advies. De deskundige kan u onder meer helpen bij het inventariseren van de mogelijkheden, het selecteren van de beste optie en vervolgens het onderhandelingstraject, het sluiten van de overeenkomst en de uitwerking hiervan.

Sander van Loon is partner van CFO Capabel en adviseert u graag als u overweegt om extra eigen vermogen aan te trekken.

Praktische Capabel Compact Scan.

Wilt u weten of uw bedrijfsvoering financieel gezond en toekomstbestendig is en of u alle financiële risico’s in beeld én onder controle heeft? Vraag dan nu de Capabel Compact Scan aan. Deze bedrijfsscan maakt een scherpe financiële analyse die u inzicht geeft in wat u kunt doen om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen en uw bedrijfsresultaat te verbeteren.

Uw investering in deze praktische scan bedraagt slechts € 750,-. Leidt de scan tot een opdracht, dan ontvangt u 50% van dit bedrag retour.

Meer informatie over de Capabel Compact Scan

Andere blogberichten

 

Verslag seminar ‘Werken aan Winstgevendheid’

Beter financieel inzicht. Reductie van kosten en uitgaven. Betere samenwerking tussen directie, management en ICT. En naast op omzet ook…

Verder lezen

Zorgwekkend: steeds meer Nederlandse VVT-instellingen lijden verborgen verlies

In de jaarrekening een positief resultaat, maar ‘onder water’ toch verlies lijden op de zorgexploitatie. Dit gebeurt bij steeds meer…

Verder lezen

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief

 

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan