Het overgrote deel van de dga’s heeft de aandelen in de bv waar de ondernemingsactiviteiten worden uitgevoerd niet rechtstreeks in handen, maar heeft deze aandelen ondergebracht in een holding-bv. Tussen deze bv’s is vaak sprake van een fiscale eenheid, maar soms ook niet. Of zo’n fiscale eenheid vanuit belastingoogpunt voordelig is, kan per situatie verschillen. En datzelfde geldt voor de vraag of het wellicht verstandig is om de diverse ondernemingsactiviteiten in verschillende bv’s onder te brengen. Kortom: de juridische en fiscale structuur van uw onderneming is lastige materie!

Juridische structuur: aansprakelijkheid

De juridische structuur van uw onderneming/concern is mede bepalend voor de mate waarin schuldeisers u persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen voor een schuld van één van uw bv’s aan deze schuldeisers. Daarnaast kan het verstandig zijn om een risicovolle activiteit in een aparte bv onder te brengen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat uw gehele ‘concern’ in financiële moeilijkheden terechtkomt of zelfs failliet gaat. Al kunnen er ook dan situaties ontstaan waarin de verschillende bv’s aansprakelijk worden gesteld voor elkaars schulden. Het is dus zaak dat de juridische structuur wordt geoptimaliseerd én dat regelmatig wordt nagegaan of deze structuur nog optimaal is.

Fiscale structuur: belasting betalen

De fiscale structuur van uw onderneming/concern bepaalt hoeveel belasting u in totaal betaalt. Hierbij is allereerst de rechtsvorm van uw onderneming(en) van belang, en daarnaast speelt een rol of uw bv’s een fiscale eenheid vormen, waarbij het ook weer mogelijk is om één of meer specifieke bv’s buiten deze eenheid te laten. Maar het kan ook gebeuren dat een bv op grond van de voorwaarden niet in de fiscale eenheid kan worden opgenomen, terwijl dit uit fiscaal oogpunt wel voordelig is. In dat geval kan het raadzaam zijn om na te gaan of het na één of meer aanpassingen toch mogelijk is om de betreffende bv in de fiscale eenheid op te nemen.

Transfer pricing

Als uw onderneming niet alleen in Nederland actief is, maar daarnaast ook over de grenzen activiteiten ontplooit, krijgt u te maken met een aantal internationale aspecten. In het kader van de fiscale structuur is ‘transfer pricing’ een belangrijk aandachtspunt: welke prijzen hanteert u bij onderlinge transacties tussen bijvoorbeeld enerzijds een werk-bv in Nederland en anderzijds een werk-bv in het Verenigd Koninkrijk? Omtrent dit onderwerp moet u zorgen voor een aantal documenten, zoals een groepsdossier (‘master file’), lokale dossiers (‘local files’) en een landenrapport (‘CbC-rapport’). Als u deze verplichtingen niet nakomt, kunt u niet alleen te maken krijgen met wettelijke sancties, maar ook met winstcorrecties. Haal er daarom een deskundige bij die dit goed voor u kan regelen. In een volgende blog zal ik dieper ingaan op transfer pricing.

Alleen optimaliseren is niet voldoende

U zult nu begrijpen dat het belangrijk is om zowel de juridische als de fiscale structuur van uw onderneming(en) kritisch te laten beoordelen en te laten optimaliseren. Maar daarmee bent u er nog niet, want binnen uw onderneming kunnen zich voortdurend relevante wijzigingen voordoen. Bovendien kan ook een wetswijziging – bijvoorbeeld op het gebied van belastingrecht – ingrijpende gevolgen hebben. Laat de juridische en fiscale structuur van uw onderneming(en) dan ook regelmatig kritisch bekijken door een deskundige!

Kees Overboom is partner van CFO Capabel. Kees helpt u graag bij de optimalisatie van uw juridische en fiscale bedrijfsstructuur.

Praktische Capabel Compact Scan.

Wilt u weten of uw bedrijfsvoering financieel gezond en toekomstbestendig is en of u alle financiële risico’s in beeld én onder controle heeft? Vraag dan nu de Capabel Compact Scan aan. Deze bedrijfsscan maakt een scherpe financiële analyse die u inzicht geeft in wat u kunt doen om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen en uw bedrijfsresultaat te verbeteren.

Uw investering in deze praktische scan bedraagt slechts € 750,-. Leidt de scan tot een opdracht, dan ontvangt u 50% van dit bedrag retour.

Meer informatie over de Capabel Compact Scan

Andere blogberichten

 

Lening tussen dga en bv: regel het goed!

Als u de fiscale actualiteit een beetje volgt, dan is u vrijwel zeker opgevallen dat de belastingrechter momenteel veel zaken…

Verder lezen

Doe aan kostenbesparing vóórdat het echt nodig is!

Nu de economie ons alweer een aantal jaren goed gezind is, zijn veel ondernemingen vooral bezig met het focussen op…

Verder lezen

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief

 

Toestemming(Vereist)