Als ondernemer heeft u ongetwijfeld inzicht in de verkoopprijzen van de producten of diensten van uw onderneming. Misschien kunt u ze zelfs wel uit uw hoofd opsommen. Wat bij veel ondernemers echter ontbreekt, is inzicht in de kostprijzen van diezelfde producten/diensten. En als zij al denken dit inzicht wél te hebben, blijken de kostprijzen vaak op een onbetrouwbare manier te zijn berekend. En dat kan ernstige gevolgen hebben. Want dit betekent misschien wel dat de kostprijs van één van uw ‘bestsellers’ in werkelijkheid hoger is dan de verkoopprijs, zodat dit product – zonder dat u dit weet! – verliesgevend is.

Directe kosten en overheadkosten

De kostprijs van een product bestaat voor een deel uit zogeheten directe kosten: grondstoffen, materialen en arbeidsuren. Bij een dienst bestaan de directe kosten uit de arbeidsuren die hieraan worden besteed. Daarnaast zijn er ook indirecte kosten, want alle kosten in uw onderneming die niet rechtstreeks aan één specifiek product zijn toe te rekenen – de zogeheten ‘overheadkosten’ – moeten wel worden doorberekend in de kostprijzen. En dit doorberekenen van die indirecte kosten gebeurt vaak op basis van aannames, zoals: “Dit product is goed voor 40% van onze omzet, dus dan zullen de indirecte kosten ook wel 40% van de totale indirecte kosten zijn.”

Echt inzicht in de kostprijzen is noodzakelijk

Deze handelwijze – die in de praktijk nog heel geaccepteerd is ook – leidt ertoe dat de kostprijs van het ene product (veel) te hoog wordt vastgesteld en de kostprijs van het andere product (veel) te laag. Met als gevolg dat cijfers over de winstgevendheid van die producten volstrekt waardeloos zijn: een op het oog winstgevend product, is in de praktijk misschien wel extreem verliesgevend. En hiermee direct samenhangend: wellicht moeten – voor zover dat mogelijk is – de verkoopprijzen omhoog. En andersom kunnen andere verkoopprijzen misschien wel omlaag, wat uw onderneming een concurrentievoordeel geeft. Dergelijke besluiten kunt u echter alleen nemen als u écht inzicht heeft in de kostprijzen van uw producten of diensten.

De oplossing: Activity Based Costing

En nu de oplossing, want die is er, in de vorm van Activity Based Costing (ABC). Het voert te ver om hier uitputtend uit te leggen hoe deze werkt, maar in een notendop: elke kostprijs wordt berekend op basis van de activiteiten die nodig zijn om het betreffende product te maken. Per activiteit wordt bepaald wat deze per eenheid kost, waarna de kostprijs wordt bepaald door de kosten van alle benodigde activiteiten bij elkaar op te tellen. Met als groot voordeel dat u op deze manier écht inzicht krijgt in uw kostprijzen, zodat u ook écht inzicht krijgt in de winstgevendheid van uw producten. En alleen met dit échte inzicht kunt u de juiste beslissingen nemen.

ABC leidt ook tot kostenbesparing

Een bijkomend voordeel van Activity Based Costing is dat de analyse van alle activiteiten die nodig zijn om een product te maken, ook blootlegt welke activiteiten in de onderneming eigenlijk overbodig zijn. En door deze activiteiten vervolgens te schrappen, heeft Activity Based Costing ook een kostenbesparend effect.

Houd het zo simpel mogelijk

De boodschap moge duidelijk zijn: om inzicht te krijgen in uw kostprijzen, zult u moeten overstappen op Activity Based Costing. Dat lijkt misschien heel ingewikkeld, maar met deskundige hulp is het niet eens heel moeilijk om dit op te zetten, alleen al omdat u het systeem zo simpel mogelijk moet houden. En u zult snel ervaren welke enorme voordelen het heeft om écht te weten wat het nu eigenlijk kost om een product te maken.

Geert Rutgers is partner van CFO Capabel en onder meer gespecialiseerd in het vaststellen van werkelijke kostprijzen middels Activity Based Costing. Geert helpt u graag bij het verkrijgen van écht inzicht in uw kostprijzen. Praktische Capabel Compact Scan. Wilt u weten of uw bedrijfsvoering financieel gezond en toekomstbestendig is en of u alle financiële risico’s in beeld én onder controle heeft? Vraag dan nu de Capabel Compact Scan aan. Deze bedrijfsscan maakt een scherpe financiële analyse die u inzicht geeft in wat u kunt doen om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen en uw bedrijfsresultaat te verbeteren.

Uw investering in deze praktische scan bedraagt slechts € 750,-. Leidt de scan tot een opdracht, dan ontvangt u 50% van dit bedrag retour.

Meer informatie over de Capabel Compact Scan.

Andere blogberichten

 

Toe aan een andere accountant? Bezint eer gij begint!

Drie verkeerde redenen om over te stappen naar een andere accountant Het merendeel van de bv’s werkt – al dan…

Verder lezen

Is uw onderneming wel voldoende ‘solvabel’?

Voor iedere ondernemer is het van belang om te weten hoe gezond zijn onderneming in financieel opzicht is. Eén van…

Verder lezen

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief

 

Toestemming(Vereist)