Het belang van een integratieplan

Bij het overnemen van een bedrijf, betaalt u een prijs die tot stand is gekomen op basis van een flink aantal aannames. In de integratiefase – de fase na de overname – is het zaak om deze aannames te verwezenlijken en de vooraf ingecalculeerde synergie-effecten daadwerkelijk te bereiken. Een integratieplan helpt u hierbij. Belangrijke taken in dit plan zijn onder andere:

  • Creëren van urgentiebesef en draagvlak bij medewerkers.
  • Uitvoeren van IT due diligence onderzoek.
  • Opnieuw formeren van het MT.
  • Herdefiniëren van de bedrijfsstrategie.
  • Opstellen van communicatieplan en gedragscode.
  • Herinrichten managementrapportages.
  • Integreren van ERP-systemen.
  • ‘Ontdubbelen’ van stafafdelingen als personeelszaken, debiteurenbeheer.
  • Dynchroniseren van de arbeidsvoorwaarden.
  • Vertalen van synergievoordelen in concrete KPI’s.

Cultuurverschillen als ‘showstopper’

Een belangrijk misverstand bij bedrijfsintegraties is dat de gewenste nieuwe bedrijfscultuur vanzelf ontstaat na samenvoeging van de ondernemingen. Natuurlijk is dat in sommige gevallen prima mogelijk, maar in die situaties waar het niet vanzelf gaat kunnen cultuurverschillen juist werken als ‘showstopper’. Aandacht besteden aan cultuurverschillen en hoe deze te overbruggen is essentieel voor een succesvolle integratie. Communicatie is hierbij het sleutelwoord.

Zo helpt CFO Capabel u bij een succesvolle integratie

Een goede voorbereiding is het halve werk, dat geldt ook bij het overnemen en integreren van een bedrijf. Samen met de parttime CFO start u daar al mee ruim voordat u de koopovereenkomst ondertekent. Zo bent u ervan verzekerd dat u geen kat in de zak koopt. Dat u direct na de bedrijfsovername aan de slag kunt met de integratie. En dat u het beoogde resultaat daadwerkelijk behaalt.

De voordelen van onze parttime CFO

Voordeel 1: Soepel integratieproces
Wij weten precies wat ervoor nodig is om de integratie van uw bedrijven goed voor te bereiden. Dankzij de ervaring en expertise van onze parttime CFO hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. Uw integratieproces verloopt hierdoor snel en soepel.

Voordeel 2: Realisatie van beoogde synergievoordelen
Samen met u stelt de parttime CFO alles in het werk om de integratie zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Zo bent u in staat om de synergievoordelen die u beoogde met de fusie of overname, daadwerkelijk te realiseren.

Voordeel 3: Meer grip op uw integratiekosten
In het integratieplan calculeren wij ook de verwachte kosten. Deze zetten we af tegen het verwachte rendement van de integratie. Met onze bewezen aanpak en de kennis en ervaring van de parttime CFO voorkomen we onaangename verrassingen en houdt u grip op de integratiekosten.

Voordeel 4: Succesvolle ‘samensmelting’ van bedrijfsculturen
Naast de praktische kant van het integratieproces besteedt de parttime CFO veel aandacht aan het creëren van urgentiebesef en draagvlak bij alle medewerkers. Ook het overbruggen van cultuurverschillen is belangrijk, hierdoor ontstaat ruimte voor een nieuwe, breed gedragen bedrijfscultuur.

Bedrijfsintegratie in de praktijk

Klik op onderstaande knop om onze blog te lezen over het stappenplan bedrijfsovername.

Blog: stappenplan bedrijfsovername

Contact